Защо общинските съветници от ГЕРБ Троян не искат контрольор във ВиК „Стенето“?

В две последователни заседания на Общинския съвет-Троян ВиК „Стенето“ е в центъра на дискусиите на общинските съветници и за съжаление не с теми, свързани с повишаване на качеството на ВиК услугите за гражданите на Общината, а с теми, свързани с финансови проблеми.

На заседанието от 28.01. беше обсъждано подаване на въззивна жалба срещу присъда №260001/14.01.2021 г. по Наказателно дело от общ характер № 70/2020 по описа на Окръжен съд – Ловеч, с която Управителят на „В и К Стенето“ е признат за невиновен за това, че е нанесъл значителни щети за „В и К Стенето“ ЕООД Троян в размер на 79 260,30 лева, представляващи такси и разноски по Закона за частните съдебни изпълнители – обвинение по чл. 219, ал. 1 от Наказателния кодекс (за безстопанственост).

На заседанието от 18.02. групата общински съветници на БСП с тревога за законосъобразното и ефективно разходване на средствата на „В и К Стенето“ ЕООД внесе предложение за избор на контрольор на дружеството, защото според законите точно контрольорът има задължение да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Общинския съвет.

Мотивите ни за това искане са:
ВиК „Стенето“ е дружество, което непрекъснато е в съдебни дела, за което собственикът на дружеството в лицето на ОбС остава неинформиран, научава случайно или въобще не научава.

Такъв е случаят със загубените 17 съдебни дела от „Велде България“ АД в размер на 747 936,68 лв., за които има информация и за неизвестния за Общински съвет ход на делата от 2019 година насам, за наложената санкция от 268 000 лв. от Комисията за защита на конкуренцията, която е обжалвана от дружеството, за делото за нанасяне на значителни щети от страна на Управителя на ВиК „Стенето“ Тонимир Гечев в размер на 79 260,30 лв. Разтревожени сме от това, че в Общински съвет постъпи писмо от АДФИ за нарушения в управлението на дружеството с искане за становище. Конкретно решение след сигнала на АДФИ от страна на Общинския съвети и до днес няма.

Ние по никакъв начин не обвиняваме когото и да било – за това си има съд. Но считаме, че криенето на информация от страна на Управителя на дружество от собственика в лицето на Общинския съвет е недопустимо, особено когато става дума за суми в големи размери, които са внесени от абонатите на ВиК-дружеството.

Тревожи ни необяснимо неритмичната дейност на дружеството в различните години при сравнително устойчиво ниво на цените и приходите, което поражда въпроси. В последните десет години инвестициите варират от 1,403 млн. през 2018 г. до 430 хиляди лева през 2019 г. Това поставя инвестиционната програма на Община Троян в зависимост от непрогнозируемата и неустойчива инвестиционна дейност на ВиК дружеството, без да са ясни причините за това.

Хронични са кадровите проблеми в дружеството. Години наред Управителят на дружеството определя за ръководен екип освен себе си единствено главния счетоводител, в противоречие с изисквания на Глава втора от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите за квалификация на персонала. На настояването от страна на Община Троян, област Ловеч да бъде спазено нормативното изискване Управителят отговаря, че изискването на наредбата е нецелесъобразно. На сигналите от страна на общинска администрация за нарушението на нормативното изискване Общински съвет не реагира.

ВиК „Стенето“ отказва да извършва дейности, които собственикът, в лицето на Общински съвет, е вменил на дружеството като: поддържане на канализационната система на града, асфалтиране на разкопаните за ремонтни дейности участъци в града и селата, за което ние като общински съветници имаме системни оплаквания от жителите на града и най-вече от кметовете и кметските наместници в селата, качество на изпълнените дейности по инвестиционната програма. Тревожат ни сигналите на гражданите и бизнеса за самоволно определяне на степента на замърсеност на отпадните води, за нарушения при подмяната на водомерите, за арогантно поведение на Управителя с гражданите и др.

Нашето разбиране е, че Общинският съвет се нуждае от обективна информация, за да може да взима компетентни решения.

Странно е, че от ГЕРБ не желаят такава информация, че вложиха много усилия да „убеждават“ другите групи в Общинския съвет, че не е нужен контрольор, че Председателят на Общинския съвет Петко Пенков оставя без последствие сигнали за нарушение, дори гласува в съвета против свои предложения, засягащи дружеството. Липсата на публична информация за това как се харчат парите на абонатите на ВиК „Стенето“ очевидно е разменна монета срещу политически поръчки, които г-н Гечев услужливо изпълнява. Част от тях са документирани на страниците на медиите.

Във време, в което живота на общинското дружество е под въпрос, защото идеята за одържавяване на дейността му вече е оповестена под формата на проект за закон, такава недобросъвестност е опасна. Защото цената ще я плащат жителите на общината.

Група на общински съветници от БСП-Троян

Back to top button