Информационен бюлетин на РЗИ-30.03.2020г

От средата на предходната седмица стартира Информационна система „Регистър на поставените под карантина лица и диагностицирани с коронавирус COVID-19“. Системата се администрира от Министерство на здравеопазването. До неделя (29.март) включително бяха въведени всички данни за карантинирани лица, като данни се въвеждаха едновременно от всички инспекции за лица на тяхна и на територията на друга инспекция, така че в реално време да е актуален броя на карантинираните лица.  Със съдействието на РЗОК Ловеч, своевременно подадохме данни за всички ОПЛ в област Ловеч.

Личните лекари ще получават генерирано от Системата съобщение с информация за карантинирани лица в тяхната пациентска листа, веднага след въвеждане на данните, с цел активно наблюдение на лицата и издаване на болничен лист при необходимост. Достъп до системата ще имат и органите на МВР.

Съгласно Заповед №РД-01-158/26.03.2020г., РЗИ предоставят данни от Информационната система на кметовете на общини с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки. Данните за карантинираните лица, въведени през предходния ден, ще се подават до 10 часа на следващия ден.

Актуалната информация към 29.март 2020г. в област Ловеч е следната: въведени лица – 864; под карантина – 616; изтекла карантина – 248, диагностицирани – 2.

Диагностицираното второ лице е от гр.Троян, завърнало се в РБ на 28.март. Изследвано е в Германия поради оплаквания. Научава за резултата си по време на път преди влизане в страната. Не е влизало на територията на област Ловеч. Хоспитализирано във ВМА на 28.03.2020г.

С влизане в сила на заповед № РД-01-158/26.03.2020г., всички лица, пристигащи от държави с регистрирани случаи на COVID-19, подлежат на задължителна карантина за 14 дни. 

През седмицата са издадени 44 предписания в 13 населени места за поставяне под задължителна карантина на лица, пристигнали преди 18.март в страната и за които са получени сигнали от МВР и общини.  

Резултати от осъществен контрол от РЗИ Ловеч на разпоредените мерки: 

За периода 23.03.2020г. – 29.03.2020г. (вкл. събота и неделя) здравните инспектори извършиха 45 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване на Заповед РД-01-124/13.03.2020г. и допълнените разпоредби и мерки от Министъра на здравеопазването в следните населени места: общ. Ловеч – с. Баховица, общ.Луковит – гр.Луковит, общ.Троян – гр.Троян, общ.Угърчин – гр.Угърчин, общ.Летница – гр.Летница и общ.Ябланица – гр.Ябланица, с.Брестница.

Проверени бяха: 19 обекта за търговия с храни, от които 13 магазина за хранителни стоки, 3 обекта за търговия с плодове и зеленчуци, 1 сладкарница и 2 павилиона; 7 фризьорски салона и салони за красота, 1 автогара, 1 хотелски комплекс, 1 производствено предприятие, 16 бензиностанции и прилежащи към тях хранителни обекти.
Единични нарушения са установени в 4 обекта за търговия с храни  и в 5 бензиностанции и прилежащи към тях хранителни обекти, където са издадени предупредителни протоколи за спазване на санитарно – хигиенните изисквания и разпоредените мерки.

Във връзка с получен сигнал е извършена проверка съвместно с представители на Дирекция „Инспекция по труда – Ловеч“ на предприятие за производство на автомобилни компоненти, фирма „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, с. Баховица. Установи, че в предприятието са предприети мерките посочени в Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването – прави се филтър на работещите; не се допускат външни посетители; 8 души работят дистанционно от къщи; в санитарните възли има дозатори с течен сапун; на няколко места в производственото хале е поставен дезинфектант за ръце на алкохолна основа; почистването на повърхностите се извършва с разрешен биоцид. Поради това, че част от работещите работят на близко разстояние един от друг е издадено е предписание за осигуряване на ЛПС – маски за многократна употреба и ръкавици, което е изпълнено. 

През отчетния период, комисия от РЗИ, РЗОК и ОД МВР гр. Ловеч извършиха проверки в аптеки и дрогерии в гр.Ловеч и гр.Летница във връзка с Постановление №750/2020 год. от 16.03.2020 г. на Окръжна прокуратура гр.Ловеч. Проверени са 9 аптеки и 1 дрогерия. Всички аптеки имат издадени от ИАЛ разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, а дрогерията има валидно удостоверение за регистрация издадено от РЗИ – Ловеч.
В поверените обекти комисията избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация. В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти.

Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайт на НСЦРЛП). 

Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена от лекар и се продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайт на НСЦРЛП). В аптеките „Феникс-2“ ул. „Търговска“ №99, „Феникс-1″ бул. „България“ №90, „СЕЙБА“ бул. „България“ №1, „Марешки-1“ ул. „Димитър Пъшков“ №22А, „Капитолия-Фарма “ гр. Летница бул. „България“ №42, са налични спирт и санитарни материали  (маски и ръкавици).   

Свързани статии

Back to top button