Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч 25.04-30.04.2020г

 За периода 25.04.2020г. – 30.04.2020г. инспекторите  от РЗИ – гр. Ловеч извършиха насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване на Заповедите и допълнените разпоредби и мерки от Министъра на здравеопазването във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната в следните обекти и населени места:

– Обекти с обществено предназначение – 11бр. : 1 хотел, 2 къщи за гости, 3 фризьорски салона и 5 селскостопански аптеки. В проверените обекти не са констатирани нарушения.

– Обекти за търговия с хранителни стоки и заведения за хранене в гр. Ловеч:   хранителен магазин, стопанисван от „Унимакс 09” ЕООД; супермаркет „Урожай”;  хр. магазин „Стратеш“, хранителен магазин „Матев – млекопродукт“ ЕООД; хранителен магазин „Веда Ловеч“ ООД, смесен магазин „КАВЕС 13“ ЕООД; хранителен магазин „Спартак“; хранителен магазин „Дорейн“ ЕООД; хранителен магазин „Дежа Вю“, хранителен магазин „Вароша“ и хранителен магазин „Мира – 83“ ЕООД. 

В проверените обекти се спазват здравно-хигиенните изисквания. Осигурен е пропусквателен режим на входа, спазва се дистанция между чакащите клиенти пред магазина, използват се предпазни средства от продавачите, има наличие на еднократни ръкавици на щандовете с плодове и зеленчуци, наличие на информация за предлаганите плодове и зеленчуци, че същите преди използване да бъдат добре измити, провежда  се дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни  повърхности с препарати. 

Във връзка с получен по телефона сигнал в РЗИ Ловеч за неспазване на противоепидимичните мерки и продажба на непакетирани и неетикетирани закуски във фирма „Рико Стил“ ООД, гр. Троян, ул. „Ак.Ангел Балевски“ №18 – предприятие за производство на маси и столове е извършена проверка в обекта от инспектори на РЗИ, съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч и РПУ-Троян и се установи се следното:

1.По отношение на предпазните средства и спазването на дистанция по време на работа.

Предприятието работи на двусменен режим на работа.

На входа е поставена постелка напоена с дезинфекционен разтвор. В санитарните възли е поставен течен сапун. Извърша се дезинфекция на повърхностите с „Белина Кристи“, производител „Санита“ЕООД, гр. Троян с Разрешение на МЗ №0693-2/27.04.2016г.

Работещите са на голямо разстояние един от друг, поради естеството на работа (машините с които работят са с големи размери). Раздадени са маски за многократна употреба срещу подпис на работещите.

Издадени са заповеди и инструкции за предприемане на противоепидемични мерки във връзка с  COVID-19. 

СТМ „Медиком“ ЕООД оказва помощ на работодателя с предоставени инструкции, алгоритъм на дезинфекция, образователни материали и др.

2.По отношение на продажбата на закуски.

В помещение за почивка намиращо се на приземен етаж е обособен кът, представляващ дървен плот с прозрачна преграда с оформено гише, през което се раздават закуски на работниците. Закуските са произведени от фирма „Йосифови 2014“ ООД, гр. Троян и се доставят във фирмата опаковани и етикетирани в транспортни съдове-тави. Лицето доставящо закуските е снабдено с предпазни средства, инструктирано е за извършване на учестен дезинфекционен режим, има заверена ЛЗК.

По повод сигнал, плучен в РЗИ е извършена и проверка, съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч и РПУ-Троян на хранителен магазин, гр. Троян, ж.к. „Черногор“.  

В хранителния магазин състоящ се от търговска зала с щанд за непакетирани храни и кухня работят 13 човека – всички с работно облекло, маски поставени на лицата, ръкавици и шапки. В обекта има достатъчно професионални дезинфекционни препарати за под, повърхности и ръце на „НМI“, Велико Търново. Съставени са 3 АУАН на физически лица за липса на редовно заверена здравна документация.

Екип от РЗИ, РЗОК и РУ МВР гр. Троян и  гр. Угърчин извърши проверки в аптеки и дрогерии в гр. Троян, с. Орешак общ. Троян и с. Лесидрен  общ. Угърчин във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г. на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. Проверени са 3 аптеки и 2 дрогерии. Всички аптеки имат  издадени от ИАЛ разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, а дрогериите имат валидно удостоверение за регистрация, издадено от РЗИ-Ловеч. В проверените обекти комисията избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация. В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти. 

Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайт на НСЦРЛП).  Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена  от лекар и се  продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайт на НСЦРЛП). 

Извършени са проверки в МБАЛ – Ловеч и МБАЛ-Луковит относно проведените обучения на персонала от ЛЗ за правилно обличане и събличане на ЛПС при работа с пациенти, съмнителни или доказани с COVID-19 инфекция

Извършена е проверка на ОПЛ в гр. Луковит  по спазване на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на плановите детски консултации и основните задължителни имунизации, съгл. чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България в условията на обявеното извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. Не са констатирани нарушения.

Ежедневно е наблюдавано здравословното състоянието на 9 български граждани без ОПЛ, поставени под домашна карантина в Информационната система за лица поставени под карантина. 

Извършена е проверка по спазване на карантината на 3 лица от с.Малиново, 2 лица от с. Горно Павликене, 1 лице от кв. Продимчец, 15 лица от гр. Луковит, 18 лица от гр. Тетевен, 8 лица от с. Дерманци, 2 Йоглав и 8 от с. Дойренци – общо 54 лица.

 

По разпореждане на доц.Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, от 30.04 до 03.05 е извършено пробонабиране от персонал на Домове за стари хора, Домове за деца и възрастни с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в област Ловеч. Взети са 197 проби от тези обекти, които са изследвани в НЦЗПБ, ВМА и лабораторията към МУ Плевен. Очакват се резултатите от дома в с.Гложене, общ.Тетевен, Дома за стари хора гр.Угърчин и ЦНСТ в гр.Луковит. Всички останали 149 проби са отрицателни. Остава изследването на персонала от Дома в с.Крушуна, общ. Летница, предвидено за 05 май.

Отрицателни са и пробите на 15 служители на РУ на МВР Ловеч, взети от РЗИ предходната седмица.

Свързани статии

Back to top button