Кметът на община Троян обсъди проблеми с представители на “Електрохолд България” ЕООД

Днес, 25.10.2023 г. инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч инициира среща между местните власти от областта и представители на ръководството на “Електрохолд България” ЕООД. Донка Михайлова – кмет на община Троян постави четири групи проблеми на срещата:

1. Постоянни и без видими причини прекъсвания на тока.

2. Неизпълнение на нормативно определените изисквания за поддържане на сервитутите около инфраструктурните съоръжения

3. Нереализирани инвестиции, за които е повет ангажимент от “Електрохолд България

4. Комуникационни проблеми между гражданите и дружеството при спирания на тока.

Коментирани бяха проблеми, за които е информирана общината в отделните населени места в общината.
„Имаме активен диалог с ръководството на дружеството и част от проблемите ги решаваме в движение, но в малките населени места проблемите си остават и хората изискват от нас по-бързото им разрешаване“ – каза в заключение Кметът на Троян.

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button