Кои са защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 година за област Ловеч

Министерският съвет одобри Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

Общо 259 са образователните институции, включени в него. Това са 161 училища, 74 детски градини и 24 части от детски градини (т.нар. филиали).

Тази година към защитените институции се добавят 3 училища, 7 детски градини и 1 част от детска градина. Поради несъответствие с критериите за отдалеченост на институцията и броя на децата и учениците, които пътуват до нея, от списъка отпадат 3 училища, 4 детски градини и 2 части от детски градини.

Актуализацията на списъка е изготвена след мотивирани предложения на кметовете на общините и решения на общинските съвети. Извършени са проверки от регионалните управления на образованието, както и анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.

Списъкът със защитените училища и градини:

Априлци
Средно училище „Васил Левски“ и  Детска градина
„Априлче“,

Ловеч
Малиново Основно училище „Васил Левски“ и  Част от Детска градина „Снежанка“

Тетевен
Бабинци,  Начално училище „Любен Каравелов“
Голям извор,  Основно училище „Васил Левски“
Тетевен Рибарица Основно училище, „Георги Бенковски“
Тетевен Черни Вит Основно училище, „Георги Бенковски“

Троян
Борима,  Основно училище, „Васил Левски“и  Част от Детска градина
„Звънче“ Калейца
Дебнево,  Основно училище „Иван Вазов“

Източник:
Пресцентър МС
Back to top button