Контакт

Използвайте следната форма за контакти с екипа на Плевен Нюз. Всички спам съобщения ще бъдат автоматично изтрити и адресите от които са изпратени, ще бъдат блокирани.

Телефон: +359-878-495-560
Email: oblastta@gmail.com

Back to top button