Ловеч и Априлци започват модернизация на уличното осветление

Ловеч и Априлци започват модернизация на уличното осветление, кметовете подписаха договорите с министър Теменужка Петкова

Две общини от областта – Ловеч и Априлци, започват реализация на проектите си за подмяна на улично осветление с енергийно ефективно. Днес кметовете Корнелия Маринова и инж. Тихомир Кукенски подписаха договорите с министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

„По таза програма кандидатстваха 107 проекта на общини, 20 от тях бяха одобрени и аз поздравявам общините от област Ловеч, които подготвиха добри проектни предложения и бяха одобрени. Тези проекти са изключително важни за общините, защото дават възможност на първо място да бъде модернизирано уличното осветление, на второ – да бъдат спестени емисии и на трето – да бъдат спестени финансови ресурси от потреблението на електрическа енергия, които може да бъдат пренасочени към други важни за общината дейности“, каза при подписването на договорите министър Петкова.

Проектът на община Ловеч „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци” се реализира в сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия и е на стойност близо 1,2 млн. лв. Предвижда се подмяна на съществуващите 4483 бр. осветители с нови LED осветители с мин. 120lm/W, катодни отводители, програмируеми контролери за управление на уличното осветление, подмяна на рогатки и стълбове, инсталиране на софтуер за система за управление и мониторинг на уличното осветление, изграждане на фотоволтаична централа с мощност 39 MWh/год. Тя ще бъде разположена в ж.к. „Здравец” на площ до 1160 кв.м.

Освен това ще се намали годишното потребление с 888 560 kWч./год.; ще се намалят емисиите на парникови газове с 1241 тона/годишно спестени емисии СО2 и се подобри качеството на въздуха в България; ще се повиши качеството на работната среда и живот на 43 242 души жители на Община Ловеч, ще допринесе за повишаване на пътната безопасност, ще се подобри жизнената среда и състоянието на околната среда. След приключване на дейностите ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания. Към 2018 г. за улично осветление разходът на общината е 354 202 лв. на година. Очакванията са тази стойност да спадне приблизително до 90 хил. лв.

Проектът на община Априлци „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци” е на стойност 613 000 лв. „Общата годишна продължителност на функциониране на системата за улично осветление за една година е 1377 часа. Часовете на работа в момента са под допустимите норми, тъй като контролираме работа спрямо възможностите ни. Общината не разполага с голям бюджет и за да пести средно на денонощие, лампите работят по 7-8 часа, т.е. в късните часове са изключени. Отделно през времето на работа, част от уличното работи през един стълб, а на места работи и с намалени мощности”, поясни кметът на Априлци Тихомир Кукенски.

По думите му в момента системата е изпълнена с осветители, които имат нисък светлинен добив и са доста енергоемки. Съвременните LED осветители имат над 2 пъти по-добри показатели по отношение на светлинния добив и подмяната на съществуващите осветители с нови LED осветители ще намали драстично инсталираната мощност на системата и разходите за енергия. LED – източниците притежават технически живот 60 000 h светене, като за улична LED-лампа реалният живот е 25 години. За сравнение лампите в момента консумират 50 W/h, a новите LED – източници консумират 13,7 W/h, което ги прави почти 3 пъти по енергоефективни.

По проекта в 4-те населени места ще бъдат подменени 1477 осветителни тела и добавени нови 43 броя, като с това ще се постигне икономия на ел. енергия; по-голяма надеждност и качество на осветлението; по-висок КПД – над 0,9, като на практика това означава превръщане на 90% от консумираната енергия в светлина и само 10% в загуби. Ще се намалят разходите за поддръжка и парниковите емисии.
Ловеч и Априлци  са класирани в процедурата за модернизация на системите за външно изкуствено осветление по програма, финансирана по линия на „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г.
Поради огромния интерес, при последните обсъждания на Плана за възстановяване и устойчивост е взето решение в частта на плана „Зелена България“ да бъде включен и проект за модернизация на улично осветление. Предвиденият финансов ресурс за това е 352.3 млн. лв. Очаква се по тази линия да бъдат финансирани още около 200 общински проекта, като преминалите вече административната оценка, но неполучили финансиране в процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще бъдат финансирани с предимство от Плана за възстановяване и развитие. Сред тях е и община Троян с проект за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление, намиращи се в населените места град Троян и селата Орешак и Черни Осъм.

Back to top button