Община Малко Търново ще стопанисва гробницата „Мишкова нива“

С  правителствено решение от днес, 04.11.2020г. за срок от 10 години на община Малко Търново се предоставя безвъзмездно за управление археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост.

Археологическата недвижима културна ценност е „Антична куполна гробница в местността „Мишкова нива“ и се намира в област Бургас, община Малко Търново, град Малко Търново. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Исторически музей – Малко Търново

Източник:
Пресцентър МС

Свързани статии

Back to top button