На 2 юни ще се проведе тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч

Тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч разпореди със заповед областният управител. Тя ще се проведе от 11.40 ч. до 12.30 ч. на 2 юни. На този ден се почита паметта на Ботев и загиналите за свободата на България с вой на сирени, като всяка година в 12 ч. те се включват за две минути. В същото време сега съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи план ще се проведе тренировката за задействане на системите за ранно предупреждение и оповестяване в страната.

Виктор Стойчев призовава хората да останат спокойни, а институциите да не допуснат стресови ситуации.

Задействането на системата за тренировката ще се извърши централизирано в 12 ч. в продължение на две минути. При отказ на централизираното задействане по места да се пристъпи към ръчно запускане на сирените, се нарежда в заповедта. Утвърден е план за подготовка и провеждане на тренировката в област Ловеч, за ръководител е назначена Василка Христова, главен експерт в областната администрация, а за заместник – комисар Владимир Кацарски, директор на РДПБЗН. От кметовете на общини се изисква да назначат отговорни лица за всички сирени, да определят оперативна група, която да осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени, да следи за получаването на сигналите „Въздушна опасност“ и „Отбой от въздушна опасност“, за нормалното сработване на сирените, да изготвят в указаните срокове необходимите справки.

Според заповедта отговорниците на ръчните и електромеханичните сирени с местно запускане ги задействат в 12 ч. с периодично прекъсване в продължение на две минути, а отговорниците на електромеханичните сирени с централизирано запускане ги задействат принудително в случай че не сработят.

До 13 ч. оперативните групи в общините трябва да предадат първичните резултати на дежурния по областeн съвет за сигурност с информация за броя монтирани електромеханични сирени, общия брой на задействаните и брой и местопололожение на незадействалите. До половин час след това дежурният по областен съвет за сигурност следва да предаде обобщените резултати в оперативния център на РДПБЗН. До края на работния ден резултатите от хода на тренировката да се изпратят на ръководителя на национално ниво в МВР.

Back to top button