Над 41 хиляди са пенсионерите в Ловешка област

Към края на миналата година броят на пенсионерите в Ловешка област е по-малък в сравнение с предходната, или 41 628, при 42 414 за 2021 г. Това отчете на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ловеч директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ Боян Боянов.

Изплатените суми за пенсии към 31 декември 2022 г. са над 312 милиона лева , а за цялата 2021 г. – 254 милиона лева.

По-голяма част от пенсионерите получават пенсия по банков път – 29 262 лица, а 12 366 чрез пощенски станции.

Средният основен размер на пенсията за 2022 г. е 596.63 лева, към края на 2021 г. е бил 392.14 лева.

Инвалидни пенсии през миналата година са получавали над 10 хиляди души, като увеличението в сравнение с миналата година е малко.

Боянов припомни, че минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2022 г. е 467,00 лева, а размерът на социалната пенсия за старост е 247 лева.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г. е 1500 лв., 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. – 2000 лв., и от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г. – 3400 лв.

Четирима пенсионери получават пенсия в размер от 3000 до 3400 лева и още толкова 3400 лева.

Издадените решения на медицинската комисия при ТП на НОИ – Ловеч, за миналата година са 3643, а предходната – 3208.

Боянов добави, че годината за служителите на ТД на НОИ в Ловеч е била много натоварена заради големия брой преизчисления на пенсиите.

Автор:
Даниела Балабанова
Източник:
БТА
Back to top button