НИЗХИ Орешак засега няма да има нов управител

Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата-Орешак няма да има нов управител.

Това реши комисията в състав  от четирима представители на общинската администрация – Розалина Русенова – зам.-кмет и председател на комисията, Ангел Ангелов -зам.-кмет, инж. Борис Бояджиев- Директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“ , Цвета Димова-юрист отдел „Правен“, двама резервни членове и тримата общински съветници – Младен Мондешки (ДПС), Владислав Кардашимов (БСП) и инж. Петко Пенков(ГЕРБ).

На 07.01.2021 г.  със Заповед №6/04.01.2021 г. на кмета на община Троян, се  проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:

     – Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак за срок от 3 години.
Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
Крайната оценка на комисията, представляваща средно аритметичната оценка от разработката на конкурса и проведеното събеседване, на допуснатия до втори и трети етапи участник в конкурса – Иво Чехларов е 2,8 точки (от максимални 6) – задоволително представяне.

Поради това, че крайната оценка е под 4,50, на основание т.9.3 от Решение №224-I/29.10.2020 г. на Общински съвет – Троян, комисията ще предложи на Общински съвет – Троян, конкурса за възлагане на управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД , с. Орешак да бъде прекратен.

Това се казва в решението на комисията.

Останалите двама кандидати отпаднаха още първия кръг. Иван Хаджийски не бе представител една декларация(приложение№2) и също не успя да защити концепцията си Националното изложение. Христо Калистерски – НЕ ОТОГОВАРЯ на изискванията

В момента временно изпълняващият длъжността управител на Изложението е финансисът Радион Букарев, който по закон може да изпълнява тази длъжност още един месец.

Отварянето на документите на кандидатите и концепциите за развитието на културната институция в периода 2021-2023 г на кандидатите се състоя на 5 януари в присъствието на троянските медии и комисията.

Да напомним, ч НИЗХИ Орешак бе затворено при одитна ревизия.

Изискванията към кандидатите за управител на НИХЗИ Орешак може да прочетете ТУК.

Решението на седемчленната комисия може да прочетете ТУК

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button