НПГГСД „Сава Младенов“ е домакин на националното състезание по „Горски многобой“

В гр. Тетевен бе открит националния етап на състезанието по „Горски многобой“ за учебната 2022/2023 г. Домакин на събитието е Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, а организатор е Министерството на образованието и науката, в партньорство с Лесотехническия университет.

Честта да открие състезанието имаше директорът на НПГГСД „Сава Младенов“ – инж. Златина Каталиева. Присъстващите бяха поздравени и от г-жа Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен, Димитър Здравков – началник на кабинета на Министъра на образованието и науката и инж. Стоян Тошев – изпълнителен директор на Изпълнителната дирекция на горите. В програмата по откриването се включиха и учениците от ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит.

Сред присъстващите бяха още Борис Врабевски – зам.-кметът на Община Тетевен, Наталия Михалевска – директор на Дирекция образование на българите зад граница и Училищната мрежа към Министерството на образованието и науката, Камелия Шарабова – гл. експерт в Дирекция професионално образование и обучение към Министерството на образованието, д-р Иваничка Буровска – началник на Регионалното управление на образованието в Ловеч, , инж. Петър Петров – директор на Регионална дирекция по горите – Ловеч и др.

Състезанието се провежда за 15-ти път и има за цел да се осигури на учениците възможност да демонстрират придобитите практически знания и компетентности чрез участие в състезателни прояви от национален мащаб, да демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, да прилагат творчество при решаване на практически задания в конкретна ситуация, да осъществяват междуучилищно сътрудничество, съревнование и изява на професионално-личностни качества: комуникативност, трудова дисциплина, работа в екип, професионална етика.

Състезанието е разделено на два етапа: Първият се състои в пробягване на маршрут с дължина 2000 м. по пресечен терен, като по него са включени пунктове по отделни дисциплини. Вторият етап включва: Поваляне, кастрене, разкройване и кубиране на иглолистно дърво; Подготовка на бензиномоторен верижен трион за работа; Комбинирано рязане на шайби.

Участие в надпреварата ще вземат 7 отбора – Професионална лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Банско, Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – гр. Варна, Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград, Професионална гимназия по селско и горско стопанство – гр. Кърджали, Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ – гр. Хасково и домакините от НПГГСД „Сава Младенов“.

Свързани статии

Back to top button