Областният управител инициира среща с колегите си от Северозападния район

Възможностите за реализиране на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местните инициативни групи (МИГ) предлага да бъдат обсъдени на работна среща областният управител на Ловеч инж. Светослав Славчев. Той кани на форума колегите си от Северозападния район за планиране, в който влиза и област Ловеч – областните управители на Видин, Враца, Монтана и Плевен, представители на Комитета за координация на подхода ВОМР и всички МИГ на територията на района. Целта е да се определят целите и опциите за недопускане припокриване на плановете на отделните МИГ.

Инициативата е след проведена среща с МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, на която бяха поставени два важни въпроса. При оценка на стратегиите за ВОМР да се подпомогнат приоритетно МИГ именно от Северозападния район за планиране, който е най-изостаналият не само у нас, а и в Европейския съюз, както и да се договори възможност Българската банка за развитие да финансира преференциално тези МИГ за изпълнение на дейностите им.

По предложение на инж. Славчев работната среща ще се проведе на 10 февруари във Враца с домакинството на областния управител Георги Митов.

Back to top button