Община Ловеч на 10 май  ще се извършва обработка против кърлежи

Община Ловеч уведомява населението и гостите, че на 10 май 2022 г., вторник, ще се извършва обработка против  кърлежи (дезакаризация) и бълхи на територията на общината. Третирането ще се извърши с препарат (биоцид) – Бандит 10 ЕВ. Разходна норма 40 мл/1 дка. Карантинен срок 24 часа.

Активно вещество: Циперметрин. Обработките се извършват при предварително окосени терени. При лошо време  изпълнителят Д.Д.Д. – 1 ООД си запазва правото на промени в графика.

Акцията е във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Мероприятията ще се проведат на следните площи:

Детски площадки, подлежащи на дезакаризация на 10 май:

Детска площадка – бл.204 – бл. 208 /ж.к. „Здравец”/

Детска площадка – бл.205 – бл. 206 /ж.к. „Здравец”/

Детска площадка – бл.211 /ж.к. „Здравец”/

Детска площадка – бл.207/ж.к. „Здравец”/

Зелени площи в ж.к. „Червен Бряг“

Зелени площи Стара баня „Дели Хамам“

Площи, подлежащи на дезакаризация на 10 май:

Тревните площи в кметства и кметски наместничества на територията на Община Ловеч –  в 22 населени места.

Back to top button