Община Угърчин обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Съобщение

Необходими документи:

Автобиография
Мотивационно писмо
Копие от диплома за завършено средно образование
Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Угърчин. Mожете и да изтеглите документа като натиснетe ТУК

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование
Принадлежност към местна уязвима етническа общност
Познаване на здравните и социални проблеми на общността
Владеене на езика на общността
Комуникативни умения
Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 20.01.2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button