От РЗИ проверяват годността на водата в Ловеч

Във връзка с множество запитвания към РЗИ-Ловеч относно мътната вода, течаща от крановете на потребителите, информираме следното:

РЗИ-Ловеч е извършила пробонабиране от питейна вода при крайни консуматори от четири пункта в различни райони на гр. Ловеч, съгласно обща мониторингова програма с ВиК-Ловеч. Извършено е пробонабиране и от водоизточника за Ловеч – речно водохващане с. Черни осъм.

Пробите се изпитват по физико-химични и микробиологични показатели, съгласно Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Анализът на резултатите ще бъде готов до 72 часа, за което, допълват от здравната инспекция в Ловеч.

Back to top button