Отново функционира системата за разделно събиране на отпадъци

Отново функционира системата за разделно събиране на отпадъци в гр. Тетевен и с. Рибарица

От средата на изминалия месец септември, в гр. Тетевен и с. Рибарица отново заработи система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. След отказа на „ЕкоПак България“ ЕООД и едностранно прекратения договор за обслужване на системата за разделно събиране през миналата година, гражданите на община Тетевен бяха лишени от възможността да събират разделно своите отпадъци.
Поставени в тази ситуация, а именно прекратяването на договора от страна на „Еко Пак България“ АД, Община Тетевен отправи писмени запитвания към останалите четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на Република България. Бяха получени откази с мотив – липса на база в района и фактът, че организациите са изпълнили целите си за брой обхванато население.
Във връзка с получените откази, ръководството на Община Тетевен отправи молба към Министъра на околната среда и водите за съдействате, целящо осигуряване и поддръжка на работеща система за разделно събиране на отпадъци на територията на община Тетевен.
В отговор, Министърът посочи, че общината отговаря за дейностите по разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и за осигуряване на контейнери за разделно събиране на отпадъци за всички населени места с повече от 5000 жители, включително курортните населени места. Което означава, че Общината следва да осигури съдове и лицензирана фирма за обслужване на контейнерите за собствена сметка.
След предложение, внесено от страна на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, до Общински съвет – Тетевен и неговото одобрение /Решение № 485/24.06.2021 г./, Община Тетевен сключи договор за доставка на 45 (четиридесет и пет) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци – тип „Иглу“, с вместимост 1500 литра. Закупуването е финансирано от бюджета на Община Тетевен, но средствата ще бъдат възстановени от внесените отчисленията от Общината по чл. 64 за ЗУО по сметка на Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, за което е депозирано заявление в инспекцията.
Съдовете за разделно събиране на отпадъци ще бъдат обслужвани по следният график – сините контейнери за хартия и картон – 3 пъти месечно, жълтите контейнери за пластмаса и метал – 2 пъти месечно и зелените контейнери за стъкло 1 път месечно.

ПОЛЕЗНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ:

Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци
Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, като например:
Вестници и списания;
Празни кутии от сокове и мляко;
Кашони и други хартиени и картонени опаковки;
Картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
Хартиени торбички и чували.
В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
Битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
Силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
Хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
Всякакви други отпадъци, които не са хартиени.
Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати.
Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на големи опаковки от велпапе и картон.
След като ги сгънеш до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на персонала, ангажиран с разделното събиране. Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!
Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.
1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.
90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.

Правила за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки
Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
Кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
Туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
Пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
Метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
Капачки от буркани и бутилки;
Найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.
В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй:
Блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
Домакински електроуреди, авточасти и др.;
Отпадъци, които не са пластмасови.
Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:
1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;

2) смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!

Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци. Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.

Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.
Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.
Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.

Правила за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки
Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:
Бутилки от всякакъв вид и цвят;
Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
Буркани от всякакви храни.
В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй:
Счупени чаши и чинии;
Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
Крушки и луминесцентни лампи;
Стъкло от прозорци и огледала;
Автомобилни стъкла.
Когато предоставеният съд е препълнен се обърни към персонала, ангажиран с разделното събиране.
Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:
1) Махни капачките и тапите;

2) Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/

3) По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не полепва кал и прах/.

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.

Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.

На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000/.
Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
Стъклото се рециклира 100%.

Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените бутилки в зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка стъпка, за да дадеш своя принос за опазване на природата. Постепенно ще се увлечеш и ще ти стане навик. Опитай, ще видиш че изобщо не е трудно!

 

Teteven.bg

Teteven.bg - Актуални новини от Община Тететен
Back to top button