ОУ „Васил Левски“ в Ловеч участва във втора международна онлайн среща

В ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч се проведе втора онлайн международна среща по програма „ЕРАЗЪМ +“ в периода от 7 до 11 юли, с която приключват дейностите по проект “STEM + A AROUND US”.

В срещата, организирана от полския партньор, се включиха над седемдесет деца от училището. Разпределени в три зали по паралелки с цел спазване на противоепидемичните мерки, учениците изпълняваха много и разнообразни дейности заедно със свои съученици от Италия, Испания, Унгария, Турция и Полша. Изготвиха проекти за дневното си меню, изчисляваха калории и обсъждаха варианти как то да стане по-здравословно. Използвайки възможностите на Kahoot, решаваха образователни тестове, свързани с историята и динамичното развитие на компютърните технологии. С цел повишаване знанията за културата, традициите, празниците и националната кухня на различните държави партньори, учениците от всяка страна изготвиха въпросници в Kahoot, които децата от останалите държави решаваха. Направиха батерии от плодове и зеленчуци.

Освен развитие на знанията и уменията на учениците в областта на математиката, науката, инженерството, технологиите и изкуството, каквато е основната цел на проекта, както и възможността за реално общуване на английски език по време на срещата децата развиха своите умения за работа в екип и създадоха и много нови приятелства.

“STEM + A AROUND US” е проект по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, финансиран с 24 405 евро, по който училището работи от 2018 год. Проектът акцентира върху обучението чрез интеграция на отделените предмети, които децата изучават в училище и връзките между тях.

Back to top button