Пет проекта от Община Троян са одобрени

Пет проекта на училища и кметства от община Троян ще получат финансиране от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на обявения от тях конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“, част от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“
474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини са одобрени.
Внесени  са   седем проекта от Троян. Пет получават  финансиране на обща стойност 39 000 лева. Проектните предложения  са  подадени от кметствата в селата Черни Осъм, Шипково и Врабево и от училищата ОУ „Васил Левски“ – Орешак, и СУ „Васил Левски“ – Черни Осъм.
Проектът на училището в село Орешак е за над 4700 лева. Предвижда се почистване и озеленяване на двора на училището и поставяне на спортни съоръжения.

Проектът на училището в село Черни Осъм  – облагородяване на площадка пред училището и оборудването ? със спортни уреди, за да могат учениците активно да спортуват на открито.
Проектите на трите кметства, се доближава до максимално допустимото в конкурса. И трите проектни предложения ще бъдат реализирани върху терени, които са общинска собственост.
В село Шипково ще има нов парк в центъра на селото, оборудван с детско комбинирано съоръжение, пейки, кошчета за отпадъци и фитнес уреди.

Във Врабево ще бъде реновирана зона за отдих и занимания на открито.

Последното от пет проекта, които ще получат финансиране  е  подадено от кметството в село Черни Осъм, е да се почисти и облагороди замърсен и неподдържан в момента терен, който се намира на входа на селото, в близост до Троянския манастир. Идеята е върху имота да се изгради дървена беседка с маса и пейки и се обособи място за палене на огън на сухо. Около беседката ще бъде оформен зелен парк с информационни табели, описващи историческото наследство, туристическите обекти, флората и фауната на региона и съдържащи провокативни материали за запазване на чистотата на природата.

Back to top button