Поздравителен адрес от председателя на ОКСУП – Ловеч

Поздравителен адрес от председателя на Обществено-консултативен съвет по училищни политики /ОКСУП/ – Ловеч
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За мен е удоволствие лично от свое име и от името на Обществено-консултативния съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч, да Ви поздравя с най-светлия християнски празник Рождество Христово и настъпващата Нова 2023 година!
Пожелавам Ви светлината на идните празници да озари сърцата Ви и да Ви донесе благоденствие и сили за бъдните дни!
Пожелавам Ви здраве, сили, професионални успехи и благодат през следващата година!
Нека благоденствието и сполуката, човечността и добротворството, Ви съпътстват през цялата 2023 година!

С уважение,
ЙОХАН ГЕОРГИЕВ
Председател на Обществено-консултативния съвет
по училищни политики към областния управител на област Ловеч

Back to top button