Представители на 10 медии завършиха обучението си по проект

Представители на медиите, между които и представител на Троян експрес  и областта, завършиха обучението си по проект „Знания за правата на човека“ на 14 и 17. 01.2022 г..  Останалите представители бяха от Actualno.com, zovnews.com, espresso.bg, stolica.bg, Ловеч Днес. Също в дискусията участваше и доктор Мая Коларова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ София.Представители на 10 медии завършиха обучението си по проект

Участниците разискваха как предразсъдъците и стереотипите влияят на начините, по които интерпретираме определени събития. Специално допълнително внимание беше обърнато и на представяне на привилегиите и как те определят начините, по които се оценяват поведенията, усилията и постиженията на представители на привилегированите и непривилегированите групи. Заедно те създават предпоставки за проява на скрито или неосъзнато дискриминативно поведение.

Дискутирани бяха възможностите на медиите да участват в утвърждаването на една по-разбираща многообразието медийна среда.

С този онлайн семинар приключи поредицата от въвеждащи обучения по проекта „Знания за правата на човека“, в който НАРУ е партньор, а водеща организация е „Знание“, Ловеч. Проектът „Знания за правата на човека“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Основната цел на проект „Знания за правата на човека е постигане на положителна промяна спрямо тенденциите на нарушаване на човешките права, проявата на нетолерантност, дискриминация и използване на език на омразата сред младежи и ученици. www.activecitizensfund.bg

Back to top button