Приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в Гложене

Приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в село Гложене. Извършените дейности са част от проект за закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене. Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС и включва техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация на сметището обхвана изкопи на отпадъци, почистване на площи от замърсени почви, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус.

Нерегламентирано сметище край тетевенското село Гложене 

Оформени са охранителни канавки за отвеждането на повърхностните води и е изградена земнонасипна дига в източната част на депото, от към съществуващо сухо дере с цел предпазване на рекултивираното сметище от навлизане на дъждовни води. Изградена е мониторингова система за наблюдение на качеството на подземните води.

Рекултивират старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен

След техническата рекултивация предстои биологична, която ще продължи три години и включва засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

Teteven.bg

Teteven.bg - Актуални новини от Община Тететен

Свързани статии

Back to top button