Противоепидимични мерки за Община Априлци

Преустановява се посещението в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове

Днес, 15 март 2020 г.,бе проведена извънредна среща на Временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска. Бяха предприети следните мерки, утвърдени със заповед на кмета Тихомир Кукенски:
„На територията на община Априлци:

1.Преустановява се посещението в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, категоризирани обекти предлагащи туристически услуги, с изключение на: магазини за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, банки, застрахователни компании и бензиностанции, като работят при спазване на Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

2.В разрешените за достъп по т. 1 от тази заповед помещения от затворен тип да бъдат допускани до трима клиенти едновременно.

3.Живеещите с лица поставени под карантина:
Да уведомят задължително работодателите си;
Да ограничат до минимум социалните си и обществени контакти;

4.Родителите да осъществяват строг контрол върху децата си, съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и сведат до минимум контактите им.

5.Въвежда се временна организация на работата на общинска администрация на едно гише. Всички услуги ще се предоставят в Общински център за информация и услуги на гражданите.

6.Забранява се провеждането на частни партита и празненства.

7.Срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичните мерки в страната.

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на служителите на Полицейски Участък – Априлци към РПУ – Троян.“

Back to top button