Ротари клуб Троян подкрепи проект за съставяне карта на Состра

Ротари клуб Троян подкрепи проект за съставяне на археологическа карта на римския крайпътен комплекс Состра

Приключи работата по съставянето на подробна археологическа карта на всички римски обекти изградени около крепостта Состра в долината на р. Осъм в землищата на четири села от Община Троян и Ловеч.
Този проект се финансира от Ротари клуб гр. Троян и се изпълнява от проф. д-р Иван Христов от Национален исторически музей и инж. Тотьо Ангелов от фирма Картпроект.

Целта на проекта бе да се съхрани информацията за над 100 недвижими културни ценности сред които локализирани селища, некрополи, храмове, трасета на пътища, бродове през река Осъм, единични сгради и ценни археологически находки.
Изключително ценни сведения бяха нанесени върху въпросната карта засягащи: трасето на главния римски път през Троянския край, античните бродове и основи на мостове над река Осъм, следи от най-ранните селища около крепостта Состра и местата на древните водоизточници и кариери за добиване на строителен материал за изграждане на римската крепост.

Картографиране
Екипът на инж. Тотьо Ангелов (фирма Картпроект) при документиране на археологически структури

Върху картата е работено на два етапа: първи през зимните и пролетни месеци на 2021 г. на терен с цел актуализиране базата данни от проведени теренни проучвания и втори през есента на тази година чрез използване на съвременни картографски метод на обработка на теренните данни.

Картата ще послужи за едно бъдещо актуализирне на режима и границите на паметниците на културата около Состра, както и ефективно опазване на старините от органите на МВР.

Ротари клуб за пореден път спази принципа на активно подпомагане на проучванията на най-значимия археологически комплекс в Троянско от 2002 г насам. Представянето на новия продукт ще бъде през 2022 г.

Back to top button