Средно училище „Георги Бенковски“, гр. Тетевен с номиниран проект на МОН

В края на 2022 година, Министерство на образованието и науката съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, обяви конкурс за най-добра инициатива на ученически съвет с цел стимулиране на дейността на ученическите съвети в полезни инициативи и гарантиране правото на учениците да бъдат активни субекти в живота на училищната общност, както и за започване на дейностите, включени в номинираните проектни предложения на ученическите съвети четирите конкурси области.

Кандидатстването и класирането на проектните предложения на ученическите съвети за участие в конкурса се осъществява на два етапа:
– Първи етап – до 31.12.2022 г.
– Втори етап – до 05.05.2023 г.

В първия етап на конкурса са получени 188 проектни предложения от ученически съвети. Съгласно регламента на конкурса журито е номинирало по десет проектни предложения във всяка една от четирите конкурси области – „Изграждане на гражданско съзнание, в т.ч доброволчески, благотворителни инициативи, общественополезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“; „Училище без агресия“; „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“; „Интеркултурно взаимодействие“.

Сред номинираните в областта „Училище без агресия“ се откроява и Ученическият съвет при Средно училище „Георги Бенковски с проекта си: „Малки училищни истории“.

Номинираните проектни предложения следва да се реализират в срок до 3 месеца от номинирането им, но не по-късно от 31.03.2023 г.

Обявеният от Министерство на образованието науката конкурс ни дава възможност да покажем, че можем да поемаме отговорност и всички учители и родители още повече да повярват във възможностите ни, както и че можем да превърнем наша идея в реалност, споделя председателят на Ученическия съвет, Йохан Георгиев.

Автор:
Йохан Георгиев
Back to top button