СЗДП Враца започна ежегодното есенно залесяване с топола

Осем държавни горски стопанства на територията на „Северозападно държавно предприятие“ – Враца, започнаха ежегодното есенно залесяване с топола.

Стопанството във Видин започна залесяване на 250 дка държавни горски територии около река Дунав, с над 16 хиляди фиданки. Предстои засаждане на още 200 декара с 2 хиляди фиданки от вида дъб, с които ще се подпомогне естественото възобновяване на горите. В момента извършената почвоподготвка е с площ 240 дка.

Общо 10 600 млади дръвчета пък са предвидени да бъдат залесени на 170 декара държавни горски територии от ДГС Монтана, от които 25 дка вече са засадени. Залесяването ще бъде в селата Долно Белотинци, Ерден и Славотин.

Около 100 декара с топола залесява в момента ДГС Лом, като с още над 100 декара предстои да бъде обновена бреговата ивицата на река Дунав. Общият брой на фиданките е 5 000. Селищата, обект на тези дейности, са селата Орсоя, с. Горни Цибър и с. Станево.

ДГС Плевен

На територията на ДГС Плевен пък новите горски насаждения са разположени върху общо 260 декара – 85 дка остров Борил, 69 дка землището на с. Комарево, 69 дка топола и 70 дка акация в с. Ставерци и 34 дка топола в с. Чомаковци.

Близо 2 600 фиданки топола залесяват от ДГС Враца на терен от 65 декара в землищата на селата Комарево и Девене.

Извършената есенна подготовка на почвата в ДГС Оряхово е 140 декара. Залесителната кампания предвижда да се засадят общо над 25 хил. фиданки за настоящата годината. Отделно ще бъде осъществено попълване на 120 декара държавни горски територии.

Над 370 декара нови гори вече са създадени на територията на ДГС Никопол, където е извършена почвоподготовка на 474 дка държавни терени.

Над 18 700 фиданки досега са залесени в землищата на селата Гулянци, Гиген, Дъбован и Черковица.

Държавните гори на територията на ДГС Мездра са обновени с близо 8 хил.млади дръвчета. Те са разположени на 125 декара в землищата на селата
Старо село и Кунино.

За целите на залесителната кампания фиданките от топола са осигурени от горските разсадници „Рибен“ към ДГС Плевен, „Гулянци“ към ДГС Никопол, „Мърчево“ към ДГС Монтана и „Галово“ към ДГС Оряхово.

Back to top button