В Тетевен и Рибарица ще се извърши третиране срещу кърлежи на 23.06.2021г

На 23 юни 2021 г. ще се извършат мероприятията по дезинсекция и дезакаризация (пръскане/обработка срещу кърлежи, бълхи и други вредители) на 20 декара зелени площи с обществено значение в град Тетевен и село Рибарица.

Обработката на площите се извършва от лицензирана фирма, вписана в публична база данни за физическите и юридически лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Пръскането с лицензиран препарат „Айкън 10КС“. На обработените площи ще се поставят информационни табели, указващи временните ограничения за безопасното ползване на терените.

Ограничено е ползването и преминаването през третираните площи от страна на хора и животни за период от 24 часа.

Back to top button