Национално ученическо състезание проведе катедра „Застраховане и социално дело” към Свищовската академия

Национално ученическо състезание организира за поредна година катедра „Застраховане и социално дело”, със съдействието на Кариерния център при Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Средношколската надпревара се проведе под формата на конкурс за ученическо есе по темите „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората” и „Как да преборим бедността в съвременното общество?”

В конкурса участваха ученици от XI и XII клас от седем български училища: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик; Средно училище „Димитър Благоев”, гр. Свищов; Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра; Средно училище „Васил Воденичарски”, с. Хайредин; Софийска Професионална Гимназия по Туризъм, гр. София; ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин; Професионална гимназия по икономика, гр. Перник.

Участниците в конкурса представиха своите виждания и предложения по актуалните и значими теми за бедността, социалното изключване и възможностите за нейното преодоляване и контролиране, както и проблемите на застраховането, като инструмент за защита на живота, здравето и имуществото на населението. Всички членове на преподавателския екип на катедра „Застраховане и социално дело” взеха участие в дебатите по темите на конкурса и оценяването на постъпилите есета.

Отличени с грамоти по темата „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората” са следните разработки:
Първо място. Цветелина Ваклинова – XI клас, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.
Второ място. Селин Нежмедин – XI клас, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра.
Трето място. Гергана Пешлова – XI клас, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

По темата „Как да преборим бедността в съвременното общество” с грамоти са отличени следните разработки:
Първо място. Кирил Миланов – XII клас, ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.
Второ място. Ростислава Стоянова – XII клас, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра.
Трето място. Ангел Ангелов – XI клас, Средно училище „Васил Воденичарски”, с. Хайредин, общ. Хайредин.

Всички автори на разработки, както и техните ментори получиха поименен сертификат за участието си в националното ученическо състезание. С тези сертификати учениците имат право да участват в класирането за прием в редовно обучение по държавна поръчка по избрана от тях специалност в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов.

Изпратено е благодарствено писмо от ръководителя на катедра ЗСД – доц. д-р Венцислав Василев към директорите на училищата на участвалите в конкурса ученици и ментори, както и информация относно възможността записаните студенти редовно обучение в специалност „Застраховане и социално дело” да се обучават безплатно, през първата година от своето следване, благодарение на дългогодишния партньор на катедрата и лидер на застрахователният пазар – ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

Back to top button