Условия за участие в конкурсите за младши магистрати

Условия за участие в конкурсите за младши магистрати, които започват от 3 февруари, обяви ВСС. Конкурсите  са за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

Очаква се решенията на Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет да бъдат обнародвани в Държавен вестник на 2 февруари 2021 г.

Тази година обаче заради пандемията Висшият съдебен съвет ще приема документи само по пощата чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне. Адресът е София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12.

Срокът за подаване на документи е 14-дневен и определяща за тяхното приемане ще е датата на пощенското клеймо. Заявления, подадени след срока, няма да се разглеждат, съобщават за Областта.

Чрез обратната разписка пък кандидатите ще получат информация, че документите им са получили входящ номер в деловодството на ВСС. Участниците ще бъдат уведомени за номерата по всеки един от конкурсите, при публикуване на списъците за допустимостта.

От ВСС напомнят, че е необходимо в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите трябва да представят пълен комплект с документи за всеки един от тях. „Дипломата за завършено висше образование по специалността „Право“, удостоверението за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка, които изискват нотариална заверка, трябва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, а в случай на участие в повече от един се представя копие на същите за всеки следващ конкурс“, уточняват от ВСС. Допълнителна информация и образци на документите може да бъдат намерени на сайта на съвета (виж тук).

Тази година Съдийската колегия обяви конкурс само за седем младши съдии, всички в СГС. Прокурорската колегия пък обяви конкурс за 29 младши прокурори и 16 младши следователи. Писмените изпити ще са в „Интер Експо център“ като датите тепърва ще бъдат определени.

Back to top button