В Ловеч проведоха двудневно надграждащо обучение на доброволците на ПИЦ

Екип на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества, като действащо звено на Общински съвет по наркотични вещества в Община Ловеч, проведе миналата седмица двудневно надграждащо обучение на доброволците на ПИЦ.

По време на срещата учениците се включиха активно в няколко интерактивни занимания, които ги запознаха с темите, касаещи употребата на ПАВ по един различен и интересен за тях начин. Младежите развиха социални и комуникативни качества чрез решаване на общи задачи с логическо мислене, фантазия и въображение.

Чрез ролеви игри усвоиха техники за общуване и за работа в екип – как да си сътрудничат и подкрепят, изграждайки доверителни отношения по между си. Уменията, които формираха доброволците по време на обучението, ще са необходими при осъществяване на Национална програма „От връстници за връстници“ в училищна среда за ученици от 8-11 клас.

В края на тренинга експертите от ПИЦ и младежите изразиха взаимно удовлетворение от свършената работа и се разделиха с очаквания за успехи в бъдещата обща кауза.

Програмите за обучение на доброволци – своеобразни „учители“ на своите връстници, носят голяма полза, както за младите хора, с които те работят, така и за самите тях. Те подготвят доброволците за пряко участие в планирането и осъществяването на превантивните инициативи и дейности, като по този начин оформят положителни нагласи за здравословен живот, лидерски качества и отлични комуникативни умения. Създават се и възможности за наставничество и бъдещи професионални контакти. Организаторите пожелават успех на младите доброволци.

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button