Вече са ясни депутатите от област Ловеч за 46-то НС

Вече са ясни депутатите от 11 МИР Ловеч за 46-то Народно събрание. Изненадата на тези избори е троянецът Свилен Андреев , политолог, от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), който влиза  в  новото 46-то Народно събрание с 727 преференции.

Това разбираме от решение № РЕШЕНИЕ № 471-НС, София, 14 юли 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание:

Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:

Партия Действителни гласове %
4 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 365695 13.39%
5 ГЕРБ-СДС 642165 23.51%
7 Движение за права и свободи – ДПС 292514 10.71%
8 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 136885 5.01%
22 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 657829 24.08%
23 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 345331 12.64%
Общо за страната и извън страната 2440419

По мандати

ЦИК определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 11 юли 2021 г. (без гласовете „Не подкрепям никого“) – 109266.08 (сто и девет хиляди двеста и шестдесет и шест цяло и осем стотни) гласа.

Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:

БСП

36

ГЕРБ-СДС

63

Движе-ние за права и

свободи – ДПС

29

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

13

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

65

ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛГА-РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

34

ОБЩО

240

За  11-ти  Междумандатен избирателен район (МИР) Ловеч са:

11. Ловешки БСП –  1 ГЕРБ-СДС – 1 Движе-ние за права и

свободи – ДПС –

0

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! – 0 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД – 2 ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛГА-РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) – 1 ОБЩО МАНДАТИ – 5

От ГЕРБ-СДС депутат ще е Николай Нанков. Изненадата е, че инж. Иван Миховски,  въпреки многото си преференции отпада. Представител на БСП е Ирена Анастасова (от София), от листата на влизат ИТН за 11МИР Ловеч е Любомир Каримански и Катерина Георгиева Ряхова “

Николай Нанков
Николай Нанков

Роден 19 декември 1983 г. в Априлци. Николай Нанков завършва средното си образование в Плевен. Завършва „География“ и магистратура по „Регионално развитие и управление“ в Софийския университет. На 27 годишна възраст –  2009 и 2011 г. е областен управител на област Ловеч. Народен представител в 42 и 43 НС. В периода 2014 – 2017 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

На 4 май 2017 г. е избран за министър на регионалното развитие и благоустройството от 44-ото Народно събрание.

На 20 септември 2018 г. по настояване на премиера Бойко Борисов, Нанков си подава оставката заради тежък пътен инцидент, при който загиват 20 човека в град Своге.

На 10 октомври 2018 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначен на длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Ирена Анастасова
Ирена Анастасова

Родена на 25 септември 1955 г. в Монтана. Завършила е философия в Софийския университет със специализация по социология. Дълги години е директор на едно от най-популярните училища в столицата – 125-о СОУ „Проф. Боян Пенев“ в кв. „Младост“. Била е общински съветник от БСП в София и народен представител от БСП в 42-рото и 44-тото НС.

Любомир Каримански
Любомир Каримански

Богат опит в управлението на кредитния и операционен риск. Ефективни комуникационни умения, както на ниво среден мениджмънт, така и постоянен контакт с висшия управленски състав, с цел постигане на поставени краткосрочни и дългосрочни стратегически цели. Вещо прилагане на предприемачески умения, придобити по време на стартиране на бизнес начинания, включително проектиране на успешни и всеобхватни бизнес стратегии и мобилизиране на ресурси за постигане на положителни резултати по проекти. Изключителна гъвкавост, последователност и управленски опит при промяна на процеси и преструктурирания. Нестандартно мислене и рационални похвати при прилагане на различни модели за внедряване на новаторски решения. Лектор по банков мениджмънт, Международен банков институт, София, България.

Красимира Ряхова
Красимира Ряхова

Цветелина Георгиева има повече преференции (585) от журналистката Красимира Ряхова(415), но не преминава 5%-тната граница и затова депутат ще е Ряхова. Журналистка, пресаташе на ИТН.

Свилен Андреев

Политолог,  водачът на листата на Демократична България за Област Ловеч!
Андреев е родом от Троян и е експерт „проекти и програми” в Сдружение „Знание” – Ловеч. Автор е и на политологични анализи в електронните медии. Професионалната му дейност е свързана с ръководенето на проекти в сферата на образованието и повишаване на гражданската активност на територията на цялата Ловешка област.

„Познавам Област Ловеч изключително добре и ще направя необходимото Демократична България да разшири подкрепата си в региона. Тръгнах към изборите с решимост да работим за решаване на проблемите и развиване на потенциала на областта”.

Back to top button