Здравен контрол на РЗИ Ловеч в областта

Здравен контрол на РЗИ Ловеч в областта за периода от 05-09.04.2021 г. на  инспекторите.

Те са  извършили 11 проверки на обекти с обществено предназначение: ( 1 хотел, 2 къщи за гости, 2 фитнес зали, 5 фризьорски салона, 1 транспортно средство за превоз на тленни останки) в гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Орешак и с. Чифлик(община Троян)
Извършени са 11 насочени проверки по спазване на разпоредените със Заповед № РД-01-197/31.03.2021г. противоепидемични мерки в обекти за хранене и развлечения в гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Орешак и с. Чифлик. При проверките е констатирано, че в обектите се допуска присъствие на хора за консумация на храни и напитки само в открити площи към обектите – тераси, тротоарни части и градини. Всички лица от персонала носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба; има осигурени и поставени на входовете дезинфектанти за ръце, разрешени от МЗ и в срокове на годност; не се допуска струпване на клиенти, посещаващи обектите. В два обекта са дадени препоръки за стриктно спазване на т. I, 14 от Заповедта.

Към 12.04.2021 година регистрираната заболяемост от COVID-19 бележи спад от 6,6% спрямо предходната седмица.
Здравен контрол на РЗИ Ловеч за периода   включва и  изследване на 4 проби вода от плувни басейни, които съответстват по физико-химични и микробиологични показатели на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.

Свързани статии

Back to top button