15 март – Ден на здравния инспектор

За поредна година Регионална здравна инспекция Ловеч отбелязва 15 март – Ден на здравния инспектор.

На тази дата с Постановление на Министерски съвет от 1967 година, поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи е разкрита специалността „санитарен инспектор”. Осъществени са контакти с най-реномираните центрове за обучение в родината на специалността – Великобритания.

Днес обучението се извършва в медицинските университети във Варна, Плевен, Пловдив и София. Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с образователна-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалност „Инспектор по обществено здраве” и „магистър” по специалност „Опазване и контрол на общественото здраве”.

Здравните инспектори осъществяват контрол за спазването на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, съставят актове при установяване на административни нарушения.

Здравните инспектори са хората на предния фронт в грижата за опазването на общественото здраве в страната. Работата им е свързана с трудности и риск, с конфликти при налагане на санкции – ежедневие, които остават встрани от общественото внимание. Те са ежедневно на терен и изпълняват отговорно и професионално задълженията си.

Честит празник, колеги!
С пожелание за здраве, вяра и сили, с които да посрещате предизвикателствата на професията!
Д-р Росица Милчева
ИД Директор на Регионална здравна инспекция Ловеч

Back to top button