Шести студент провежда практическото си обучение

Шести студент за тази година провежда практическото си обучение в областната администрация в Ловеч. Администрацията е обучаваща организация по проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За включване в практическото обучение могат да кандидатстват действащи студенти от висшите училища – партньори по проекта, включени в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.

Шести студент провежда практическото си обучение
Ваня Събчева и Деница

Целта е да се улесни преходът на младите хора от образователната институция към работното място. Обучението се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, като изпълняваните задачи са по нарочно изготвена програма. При успешно приключила и потвърдена практика студентът получава от висшето си училище удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.
Новият стажант е Деница Маринова, тя е от Ловеч, студент по право е – трети курс в СУ „Св. Кл. Охридски“. Практиката й е по административноправно обслужване с ментор главният секретар Ваня Събчева. Целта й е да види на място как се изпълняват дейностите в държавната администрация, как се ръководят, координират и контролират те за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител.
Дени вече има опит в областна администрация – област  София, но там е работила в отдел „Финанси и управление на собствеността“. В Ловеч в момента се включва в дейностите по провеждането на изборите и се запознава с вътрешните правила за работа в администрацията, чието утвърждаване е сред функциите на главния секретар. Днес на втория ден от стажа си бе лично посрещната от областния управител инж. Светослав Славчев, който й благодари, че е избрала за обучението си именно областната администрация в Ловеч. Той я увери, че тук ще получи най-добрите знания и й пожела да се върне на работа в родния град, нещо, което самата Дени сподели, че възнамерява да направи.
Преди Деница във фаза 2 на проекта практическо обучение в областната администрация тази година проведоха още петима студенти – трима от Стопанската академия в Свищов и двама от УНСС.
Проектът на МОН „Студентски практики – фаза 2“ е със срок на изпълнение от януари м. г. до май 2023 г.
Областна администрация – Ловеч, вече има успешен опит във фаза 1 на проекта, по него практика са провели 15 студенти от шест висши учебни заведения.

Back to top button