40 са положителните случаи на COVID-19 в област Ловеч

40 са новите положителни случаи на COVID-19 в област Ловеч
Към 12,00 часа на 11 ноември общо диагностицираните случай в област Ловеч са 694, активните случаи са 415. Излекуваните са 256. Общият брой на карантинираните лица в областта е 582.

Новодиагностицираните случаи са 40 разпределени както следва:

За Община Ловеч – 12 случая
4 мъже на възраст от 34 до 65 г. от гр. Ловеч
8 жени на възраст от 33 до 63 г. от гр. Ловеч

За Община Троян – 9 случая
мъж на 58 г. от с. Орешак
жена на 57 г. от с. Орешак
жена на 63 г. от с. Драшкова поляна
мъж на 62 г. от с. Черни Осъм
жена на 49 г. от гр. Троян
4 мъже на възраст от 43 до 86 от гр. Троян

За Община Луковит – 6 случая
2 мъже на 46 и 71 г. от гр. Луковит
3 жени на възраст от 52 до 71 г. от гр. Луковит
мъж на 21 г. от с. Дерманци

За Община Тетевен – 9 случая
мъж на 50 г. от с. Рибарица
6 жени на възраст от 39 до 64 г. от гр. Тетевен
2 мъже на 50 и 60 г. от гр. Тетевен

За Община Ябланица – 2 случая
мъж на 60 г. от гр. Ябланица
жена на 49 г. от с. Златна Панега

За Община Априлци – 2 случая
мъж на 30 г. от гр. Априлци
жена на 67 г. от гр. Априлци

От тях са хоспитализирани са 12 души, всички останали са на домашно лечение и изолация. Новите случаи нямат епидемиологична връзка по между си.

Новодиагностициран е учител в ОУ в с. Румянцево, последно на работа на 10 ноември, учениците от четвърти клас ще бъдат карантинирани. Диагностициран като положителен е шофьор на училищен автобус от ОУ „Климент Охридски“ в град Ловеч – последно на работа на 10 ноември. Превозваните деца ще бъдат поставени под карантина.

Новодиагностицираните медицински лица са:
– лекар от МБАЛ-Тетевен – последно на работа на 6 ноември, при спазване на противоепидемичен режим на работа;
– мед. сестра от МБАЛ- Троян – мерки не се предприемат, в отделението няма пациенти, останалият персонал работи в друго отделение
– санитар от МБАЛ – Луковит, последно на работа на 6 ноември, при спазване на противоепидемичен режим на работа.
По повод положителен случай на мед.лице в Дом за стари хора с.Сливек е изследван персонала на дома, положителни са още 3 лица, които са отстранени незабавно от работа. Положителен е резултатът на един от потребителите, който е изведен от дома и е хоспитализиран в МБАЛ Ловеч. Днес са взети 37 проби за PCR изследване от всички потребители в дома, резултатите се очакват. Дадени са предписания за огнищна дезинфекция и стриктно спазване на противоепидемичния режим, съгласно плана на институцията за работа в условията на епидемия. Указано е на община Ловеч да упражнява засилен контрол за спазване на мерките.

4390 нови случая на COVID-19

Бел на редактора:
При епидемиологичните проучвания за всеки ден се установяват лица, които не пребивават на територията на област Ловеч и съответно се пренасочват към РЗИ, на чиято територия лицата пребивават. Поради тази причина обявяваните случаи в Информационния портал и съобщаваните случаи от РЗИ имат разлика. Достоверната информация за действителните случаи в областта се подава от РЗИ Ловеч след извършване на епидемиологичното проучване.

Back to top button