Над 560 хиляди лева е вложила Община Троян в ремонти на читалища през последните две години

Над 560 хиляди лева е вложила Община Троян в ремонти на читалища през последните две години, съобщи инж. Николай Райковски, директор на Дирекция „Строителство“.

Към момента в община Троян има 19 активни читалища, като подобряването на тяхната, вече доста остаряла, материално-техническа база, е важно условие за нормалната им работа и запазването им като културни средища, посочи експертът.

През 2020 и 2021 г. са извършени текущи ремонти на читалищата в девет села. Ремонтирани са покриви, подменени дограми, направени са вътрешни ремонти и сменени инсталации за над 50 600 лева.

В заключителна фаза е изпълнението на проекта за ремонт и реконструкция на второто по големина читалище в общината – Народно читалище „Развитие – 1898“ – с. Орешак, който се финансира по програма на държавен фонд „Земеделие“ и е на стойност 441 600 лева.

Извън дейностите, предвидени по програмата, са извършени допълнителни строително-ремонтни работи – подмяна на дограма в читалището в село Чифлик, изграждане на достъпна среда в читалището в село Орешак и ремонт на детската библиотека към читалище „Наука-1870 г.“  в Троян. Общата стойност на тези ремонти е близо 69 хиляди лева.

През настоящата година активно ще се работи по реализацията на проект за ремонт на Народно читалище „Изгрев-1926 г.” в село Бели Осъм, на обща стойност 214 хиляди лева, за който Община Троян ще получи съфинансиране от Министерството на труда и социалната политика по проект „Красива България“, за близо 86 хиляди лева.

В предложението за бюджет 2022 г. са включени средства за ремонти в читалищата в с. Чифлик, с. Борима, с. Ломец, с. Добродан и с. Калейца, на обща стойност 29 800 лева. Предвиждат се и средства за изготвяне на проект за основен ремонт на читалището в с. Дълбок дол, на стойност 20 хиляди лева, посочи още Райковски.

Back to top button