6 диагностицирани с COVID-19 за областта,13 -за преходен период

6 диагностицирани с COVID-19 за областта за изминалата седмица – 28.06 – 04.07.2021 година, съобщават от РЗИ Ловеч.

Към 04.07.2021 година в област Ловеч е регистрирана 14 дневна заболяемост от COVID-19 от 16,3 на 100 хил. население.
Снижението на заболяемостта е трайно и се регистрират единични случаи. За периода 28.06.2021 година – 04.07.2021 година включително, в областта са регистрирани 6 случая с COVID-19, при 13 за предходния 7 дневен период.
Диагностицираните активни случаи в област Ловеч към 04.07.2021г. са 14, от които 4 са в домашна изолация и лечение и 10 са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. Починала е една жена на 81 години от гр. Троян, с придружаващо сърдечно заболяване.
За диагностицираните и карантинирани като контактни лица са издадени 12 предписания за задължителна домашна изолация, за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-610/22.10.2020 година на Министъра на здравеопазването.
В периода от 28.06. до 04.07.2021 година включително лечебните заведения (ОПЛ) и специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч са приложили 1064 дози ваксина срещу коронавирус и са обхванати с имунизация първа доза 394 лица, а втора доза е приложена на 670 лица. От началото на имунизационната кампания срещу COVID-19 в област Ловеч са поставени 26 867 дози ваксина, със завършена схема на имунизация са 12 691 лица.

Здравен контрол
За периода инспекторите от РЗИ – Ловеч извършиха 27 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (6 места за настаняване, 1 игрална зала, 2 фризьорски салона, 2 детски градини, 9 гробищни паркове, 7 плувни басейни) включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: с.Ч.Вит, с. Дивчовото, с. Врабево, с. Дебнево, с. Чифлик.
В обектите се спазват противоепидемичните мерки.
Извършена е проверка в аптека в община Луковит по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, спазване на противоепидемичните мерки и спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места. Не са констатирани нарушения.
През периода за взети и изпитани по физико-химични и микробиологични показатели 4 проби води от плувни басейни. Пробите отговарят на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.

Back to top button