64 предприятия от област Ловеч са одобрени за финансова помощ

64 микро и малки предприятия от област Ловеч ще получат над 550 000 лв за преодоляване на последствията от COVID 19

Над 60 микро фирми от област Ловеч ще получат над 600 000 лв за преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Те вече са сключили договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, която обяви процедури за безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Осигурен е оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, като се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 000 лева на фирма за разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи) и разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). 

В област Ловеч към 2 септември 2020 г. са сключени 64 договори с микро и малки предприятия за над 552 000 лева безвъзмездни средства. По общини разпределението е: Ловеч – 29 договора, Троян – 20, Луковит – 7, Априлци и Тетевен – по 3, Ябланица и Летница – по един. 

/Кои са фирмите и какви средства ще получат виж в 3-OP_dogovori_COVID_2020_09_02

Данните за цялата страна сочат, че към момента има сключени договори за близо 80 млн. лева, което е над 46% от общия размер по процедурата от 173 млн. лева.

Средните предприятия, които са кандидатствали в срока до 24 август, ще могат да получат финансова подкрепа в размер от 30 000 до 150 000 лева по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Общият размер на предвидените средства за подпомагане по процедурата е 200 млн. лева. 

Отделна подкрепа по ОПИК 2014-2020 е предвидена за икономическите субекти от най-засегнатия туристически бранш по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент Седалище Местонахождение Процедура Наименование на проекта ОП Обща стойност (лв.) Общо БФП (лв.) Финансиране от ЕС (лв.) % Национално финансиране (лв.) Собствено съфинансиране от бенефициента (лв.) Реално изплатени средства (лв.) От дата До дата Продължителност (месеци)
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
1 020297192 ЕТ Вариант-Надко Троански гр.Ловеч, 5500, Търговска, номер 101, ап. 41 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-0025-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 7 900,00 7 900,00 6 715,00 ЕС 85% 1 185,00 0,00 0,00 23.6.2020 23.9.2020 3 месеца
2 Сладкарница Фаворит – Ловеч ЕООД гр.Ловеч, 5500, Цар Освободител, номер 58 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-0995-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 23.6.2020 23.9.2020 3 месеца
3 205717965 ДРАКАТА 59 ЕООД гр.Ловеч, 5500, пл. Тодор Кирков, номер 1 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-2730-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 6.7.2020 6.10.2020 3 месеца
4 110545982 ЛОВЕЧ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД гр.Ловеч, 5500, пл. „Тодор Кирков“, номер 36 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-2054-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 6.7.2020 6.10.2020 3 месеца
5 205717958 ИГНАТОВИ АРТ ЕООД гр.Ловеч, 5500, пл. „Тодор Кирков“, номер 36 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3021-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
6 201396362 ВАСИС – ТРАНС ЕООД гр.Ловеч, 5500, бл. 119, вx. А, ет. 2, ап. 6 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3466-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
7 820179757 ЙОДИТА ООД гр.Ловеч, 5500, бл. 302, вx. Г, ап. 14 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3695-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
8 200264781 КОНТО ОДИТИНГ ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул. ДИМИТЪР ПЪШКОВ, номер 23, ет. 1 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3696-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
9 200976654 НАДКО ТРОАНСКИ ООД гр.Ловеч, 5500, ул.ТЪРГОВСКА, номер 101, вx. А, ет. 5, ап. 41 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3412-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
10 110529024 СТАЛИД ЕООД гр.Ловеч, 5500, ОСЪМСКА, номер 9, ап. 8 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3995-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
11 110570672 3М-АВТОСЕРВИЗ ООД с.Лисец, 5568, ул.ЦЕНТРАЛНА, номер 51 с.Лисец (общ.Ловеч) BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-4912-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 17.7.2020 17.10.2020 3 месеца
12 205262371 ЙОМИ 92 ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул. МАДАРА, номер 17 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-4348-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 157,35 4 157,35 3 533,75 ЕС 85% 623,60 0,00 0,00 17.7.2020 17.10.2020 3 месеца
13 205405175 КАМЕРАЛ ООД гр.Ловеч, 5500, ул.“Александър Стамболийски“, номер 30, вx. В, ет. 7, ап. 21 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-4739-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 17.7.2020 17.10.2020 3 месеца
14 200395332 М Д СЕКЮРИТИ 2008 ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, номер 37, вx. А гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-4084-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 17.7.2020 17.10.2020 3 месеца
15 203125000 АМ АМ – БГ ЕООД гр.Ловеч, 5500, бл. 320, вx. Д, ет. 2, ап. 4 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5359-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 602,63 3 602,63 3 062,24 ЕС 85% 540,39 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
16 201179427 АЧЕВ КОМЕРСИАЛ ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, номер 53 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5927-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
17 ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА – 2011 ЕООД гр.Ловеч, 5500, бл. 320, вx. Д, ет. 2, ап. 4 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5834-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
18 202550984 Ню Рефреш ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул. Осъмска, номер 40, вx. А, ет. 4, ап. 10 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5582-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 9 000,00 9 000,00 7 650,00 ЕС 85% 1 350,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
19 205254937 РАБОРА ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул.“Александър Стамболийски“, номер 30, вx. В, ет. 7, ап. 21 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-6447-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 9 000,00 9 000,00 7 650,00 ЕС 85% 1 350,00 0,00 0,00 4.8.2020 4.11.2020 3 месеца
20 200871308 Ралитекс ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул.СТАРА ПЛАНИНА 35 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7667-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
21 202636950 Финансови анализи СДР ЕООД с.Деветаки, 5555, ул. Деветашка Пещера, номер 4 с.Деветаки BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7230-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 5 100,00 5 100,00 4 335,00 ЕС 85% 765,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
22 200192727 ИНФОВИЗИОН ЕООД гр.Ловеч, 5500, Н. РИЛСКИ, номер 17 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7884-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
23 200594512 ПЕТЪР СПАСОВ 59 ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, номер 2, ет. 1, ап. 1 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7963-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 200,00 3 200,00 2 720,00 ЕС 85% 480,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
24 205029431 Пивоварна Мелтум ООД гр.Ловеч, 5500, бл. 304, вx. Б, ет. 5, ап. 13 с.Пресяка BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7918-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 6 558,79 6 558,79 5 574,97 ЕС 85% 983,82 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
25 204561730 АЛЕКСАНДРОВ ТРАНС 70 ЕООД гр.Ловеч, 5500, бл. 107, вx. Б, ет. 2, ап. 3 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9890-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
26 201166411 ЕМАГО ЕООД гр.Ловеч, 5500, ж.н. Здравец, бл. 202, вx. Г, ет. 2, ап. 4 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8646-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 500,00 3 500,00 2 975,00 ЕС 85% 525,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца
27 200995206 ТИ ЕН БИ ЕС ЕООД гр.Ловеч, 5500, бл. 310, вx. А, ап. 13 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8759-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 820,00 4 820,00 4 097,00 ЕС 85% 723,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца
28 205208263 Мойсанит ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул.Пано Рогозаров № 151 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-10976-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца
29 204653890 Сигма Арт ЕООД гр.Ловеч, 5500, ул.Димитър Пъшков 10 А ет.2 ап.2 гр.Ловеч BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-10131-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца

ОБЩИНА ТРОЯН
1. 205403209 ШИШАРКА ООД гр.София, 1712, Младост, номер -3, бл. 325, вx. 2, ет. 5, ап. 8 с.Чифлик (общ.Троян) BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-0004-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 257,00 4 257,00 3618,45 ЕС 85% 638,55 0,00 0,00 23.6.2020 23.9.2020 3 месеца
2. 200206536 В и В Транс ООД гр.Троян, 5600, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, номер 195 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-2237-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 6.7.2020 6.10.2020 3 месеца
3. 817025188 РАЙ ООД гр.Севлиево, 5400, УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ, номер 18 с.Бели Осъм BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1431-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 26.6.2020 26.9.2020 3 месеца
4. 110013221 ЕТ НАЙДЕН НАЙДЕНОВ гр.Троян, 5600, бл. 4, вx. В, ет. 3, ап. 7 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3754-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
5. 110032392 ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД с.Бусманци, 1520, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 50 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-4441-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 17.7.2020 17.10.2020 3 месеца
6. 110564801 ДЖИ ЕМ ЕМ ЕООД гр.Троян, 5600, РАДЕЦКИ, номер 50 с.Балканец BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5262-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
.7 202330536 ЛД ГРУП ООД гр.София, 1700, ул. „Акад. Жак Натан”, бл. 9, вx. Б, ап. 93 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5175-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
8. 202342271 ЛДМ КОМЕРС ООД гр.София, 1700, ул. „Акад. Жак Натан”, бл. 9, вx. Б, ап. 93 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5347-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца
9. 030086813 МИТ-ИНЖЕНЕРИНГ-1991 – ТРИФОНОВ И С-ИЕ СД гр.Троян, 5600, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 307 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-6326-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 6 720,00 6 720,00 5712,00 ЕС 85% 1 008,00 0,00 0,00 4.8.2020 4.11.2020 3 месеца
10. 110567690 ПЕЕВСКИ ЕООД гр.Троян, 5600, бл. 17, вx. В, ет. 1, ап. 1 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-6904-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 706,00 3 706,00 3150,10 ЕС 85% 555,90 0,00 0,00 4.8.2020 4.11.2020 3 месеца
11. 110539090 ХЕМУС КОНСУЛТ ЕООД гр.Троян, 5600, ул.СИМЕОН ВЕЛИКИ, номер 50 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7163-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
12. 201678931 Авеанит инженеринг ЕООД гр.Троян, 5600, ул.Димитър Икономов – Димитрика №56 вх.А, ет3, ап.5 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9713-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 700,00 4 700,00 3995,00 ЕС 85% 705,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
13. 205059093 БУЛКОНТО ГРУП ЕООД гр.Троян, 5600, ул. „Опълченска”, номер 1, ет. 3 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9248-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 560,00 3 560,00 3026,00 ЕС 85% 534,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
14. 204190524 Йонкова СВ ЕООД гр.Троян, 5600, ул. Васил Левски, номер 199 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8860-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца
15. 203976645 Марнитур ООД с.Голяма Желязна, 5670, ул. Стамен Мирчев, номер 80 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8465-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца
16. 202445613 ПЕРФЕКТ С ФИЛЧЕВ ЕООД гр.Троян, 5600, Ген. Карцов, номер 33 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9707-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 912,00 4 912,00 4175,20 ЕС 85% 736,80 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
17. 110570188 КОСТОВИ И КО ООД гр.Троян, 5600, ул. ХРИСТО ГАДЕВСКИ, номер 4 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9341-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
18. 202898528 АБММ ТРЕЙД ЕООД гр.Троян, 5600, ул. Захари Стоянов, номер 7 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10683-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца
19. 820163347 АС – ГАРАНТ ЕООД гр.Троян, 5600, ул. МИЗИЯ, номер 9 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10146-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца
20. 204746017 СОФТИМ ЕООД гр.София, 1303, ул. Осогово, номер 74 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10928-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 200,00 4 200,00 3 570,00 ЕС 85% 630,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
1 110547773 ЕТ НИКЕ – ЛЮБОМИР АТАНАСОВ с.Петревене, 5784, ул. СТАРА ПЛАНИНА, номер 2 гр.Луковит BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1348-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 3.7.2020 3.10.2020 3 месеца
2 200748519 ВАНИ 09 ЕООД гр.Луковит, 5770, МОМЧИЛЕЦ, номер 14 гр.Луковит BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1381-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 26.6.2020 26.9.2020 3 месеца
3 110058145 ЕТ ЛЮБОМИРА-99 – ИРЕНА АТАНАСОВА гр.Луковит, 5770, бл. КРЪГОЯР, вx. Б, ап. 10 с.Петревене BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1978-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 26.6.2020 26.9.2020 3 месеца
4 201057593 МИЛК БГ ООД гр.Луковит, 5770, ул. БУДЕВЕЦ, номер 2 гр.Луковит BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1480-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 26.6.2020 26.9.2020 3 месеца
5 110540049 ЕТ СТУДИО В – Влъчко Хубчев гр.Луковит, 5770, ул.“Асен Златаров“, номер 2 гр.Луковит BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3853-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 000,00 3 000,00 2 550,00 ЕС 85% 450,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца

6 203655671 М и С Дент – Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина ООД гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ, номер 100, вx. Б, ет. 1 гр.Луковит BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3514-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 149,05 3 149,05 2 676,69 ЕС 85% 472,36 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца
7 110559544 ЙОТОВИ ЕООД „гр.Луковит, 5770, ул.ХРИСТО БОТЕВ, номер 6
“ гр.Луковит BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9316-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
1 200609430 СВЕЖО ПРАНЕ ЕООД гр.Априлци, 5640, МАРИН СЯРОВ, номер 4 гр.Априлци BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-6295-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 8 850,00 8 850,00 7522,50 ЕС 85% 1 327,50 0,00 0,00 4.8.2020 4.11.2020 3 месеца
2 200465695 СИМА – МИХОВ ЕООД гр.Априлци, 5650, ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ, номер 27 гр.Априлци BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7904-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца
3 200136066

ТИХ-2008 ЕООД р.Априлци, 5650, кв. Острец, ул. КОВАШКА 29 гр.Априлци BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8472-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 6 000,00 6 000,00 5100,00 ЕС 85% 900,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
1 110009011 ЕТ ЛЮСИ – ЛЮДМИЛА ДОЧЕВА гр.Тетевен, 5700, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, номер 6 гр.Тетевен BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9154-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 005,00 3 005,00 2554,25 ЕС 85% 450,75 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
2 201916449

КРИС – ТЕТЕВЕН ЕООД гр.Тетевен, 5700, ул. БАНЬО МАРИНОВ, номер 84 гр.Тетевен BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9775-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 186,00 4 186,00 3558,10 ЕС 85% 627,90 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца
3 200946508

СПА ХОТЕЛ ПЛАНИНАТА ЕООД гр.София, 1407, УЛ.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ, номер 71-Е с.Рибарица (общ.Тетевен) BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-10149-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
1 831832775 ВЕНЕЦА ЕООД гр.София, 1407, ул. БИГЛА, номер 12, вx. Б, ет. 2, ап. 13 с.Добревци (общ.Ябланица) BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1906-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 26.6.2020 26.9.2020 3 месеца

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
1 200271217 ОДАЯ ЕООД с.Кърпачево, 5558, ул. КОСМОНАВТ ГЕОРГИ ИВАНОВ, номер 11 с.Кърпачево BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-0938-C02 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 5 000,00 5 000,00 4 250,00 ЕС 85% 750,00 0,00 0,00 23.6.2020 23.9.2020 3 месеца

64 ОБЩО ОПИК 522 083,82 522 083,82 443 771,25 78 312,57 0,00 0,00

Източник:
Пресцентър Област Ловеч

Свързани статии

Back to top button