834 заявления подадени в РЗОК за помощни средства за хора с увреждания

От 1 юли м.г. процесите по отпускане, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, както и ремонтните дейности за помощните изделия за хора с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Така за второто полугодие на миналата година Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) – Ловеч е заплатила 77 634 лв, отпуснати за помощни средства и ремонт, съобщават оттам.
Подадени са 834 заявления, 44 не са одобрени, а 11 са анулирани. Основната причина за отказ са неспазени експлоатационни срокове.
Заявленията до 1000 лв са 542 за помощни средства и 144 за ремонт. Към НЗОК са пренасочени 93 заявления, които са на стойност над 1000 лв.

 

Back to top button