865 хил. лв изплатени за 280 имота, отчуждени за автомагистрала „Хемус“

865 хил. лв са изплатени през първото полугодие на годината за обезщетения на собственици на 280 имота, отчуждени с решения на Министерския съвет за изграждане на участъци от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч. Обезщетенията са за имоти в землищата на селата Каленик, Лисец, Баховица, Славяни, Дерманци, Торос, Пещерна, Български извор, Брестница, Дренов, Владиня, Слатина, Александрово, Чавдарци, Крушуна, Горско Сливово и гр. Летница.
Изплатените средства са по 203 заявления, сред които едно от 2019 г., 33 от 2021 г. и 169 от тази година. Общо постъпилите през първите шест месеца на 2022 г. заявления са 201.
Комисията, извършила проверка на представените документи за собственост и за наличие на всички условия за изплащане на определеното обезщетение, е провела 40 заседания, съставени са 40 протокола. Предстои разглеждане на останалите постъпили тази година заявления.

Back to top button