Административният съд в Ловеч е останал без служители заради COVID-19

Административният съд в Ловеч е останал почти без нито един служител заради влошена ситуация с COVID-19. На работа са само двама от общо 18 служители – един секретар и един деловодител, което води до невъзможност за приемане на жалби и искови молби и съответно образуването и разпределението на дела,  се съобщава в https://news.lex.bg/

За това алармира председателят на АдмС-Ловеч Габриела Христова в писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Тя иска кадровиците да дадат указания съдът да спре работа за една седмица.

„Абсолютно невъзможно е останалият за момента здрав съдебен деловодител да изпълнява функциите на регистратура и на съдебен деловодител на петте административни, двата касационни и другите два административни състави, разглеждащи общи и подзаконови нормативни актове“, отбелязва в писмото си Христова.

Тя изтъква, че в правилата за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от СК на ВСС, не е уредена хипотезата за невъзможност за работа на службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“, нито пък опцията да не се образуват дела при влошена ситуация с COVID-19.

Освен това и човекът, който се грижи за отоплението в сградата, също се е заразил. Така няма кой да пуска парното в съда.

Заради невъзможността да се провеждат съдебни заседания поради липсата на достатъчно секретари, невъзможност за нормалното функциониране на службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“ предвид отсъствието на много хора от администрацията, липсата на централно отопление и предпоставки за евентуално разболяване на съдиите, Габриела Христова моли ВСС спешно да разреши на административния съд поне за една седмица да спре да работи – т.е. да не приема жалби, искови молби и книжа по дела, както и да не се образуват и разпределят такива.

Ако пък ВСС реши, че преценката за мерки е на председателя на съда, то Христова иска указания как да функционира съдът при тази обстановка и по кой ред и как може да бъде спряна работата му.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков днес заяви, че в закона за мерките и действията по време на извънредно положение е дадена възможност на всеки ръководител на съд с оглед COVID-ситуацията да преустанови дейността по разглеждането на дела еднократно, за срок от две седмици. Ние не може да дадем указания, посочи Чолаков.

Боян Магдалинчев го подкрепи и предложи СК на ВСС да отговори, че е в компетентността на председателя на съда да предприеме мерки.

Така Съдийската колегия не взе отношение по въпроса, само напомни за разпоредбите в закона за извънредното положение.

Иначе според справката за COVID-ситуацията, която кадровиците получават всяка седмица, показват покачване на броя на заразени и поставени под карантина съдии и служители. Към 17 януари 46 магистрати и 146 служители са носители на вируса, под карантина са 24 съдии и 64 служители.

Към 10 януари 34 магистрати и 73 служители са били с COVID-19, а под карантина са били 12 съдии и 36 служители.

 

Източник:
https://news.lex.bg/
Back to top button