Асистентска подкрепа и в Силистра

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще предлага Община Силистра. Започва прием на кандидати за потребители.

Специализираната услуга включва подкрепа в домашна среда за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности от битов характер, комуникация, осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността – подкрепа в домашна среда.

Дейностите ще започнат на 1 февруари. Потребители на „Асистентската подкрепа“ могат да бъдат пенсионери в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Асистентска подкрепа не се предоставя на хора, които ползват личен асистент по реда на Закона за личната помощ. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от един потребител е 2 часа дневно, съобразно изготвените индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа.

Източник:
bnr.bg
Back to top button