Бинарен урок в девети клас на ловешко училище

Бинарен урок в девети клас е проведен в СУ“Св.Климент Охридски“ Ловеч. Знания по литература и история трябваше да съчетаят учениците от 9.А клас, които имаха един по-различен урок, подготвен и проведен съвместно от преподавателите по български език и литература Галя Лалева и по история и цивилизации Даниела Панайотова.

Темата в бинарен урок бе „Българското възраждане и неговата литература“, като акцентът бе поставен върху самостоятелната работа по групи. На случаен принцип учениците бяха разделени на 4 групи, всяка от които получи конкретна задача. За да я изпълнят, деветокласниците имаха възможност да ползват различни източници на информация: статии и изображения, които можеха да си „напазаруват“ от „магазинчето“ с помощни материали, като имаха достъп и до интернет.

Трябваше да преценят кои източници са подходящи за тяхната задача и да намерят най-добрия начин да я представят пред останалите. Урокът бе емоционален, с активността на почти всички участници. Спазени бяха и изискваните противоепидемични мерки.

Back to top button