Болницата в Ловеч е с ново ръководство

Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч от днес е с ново ръководство. То беше избрано на Общо събрание на дружеството, като новият изпълнителен директор е Янко Кочев.

Това съобщи за БТА след Общото събрание д-р Росица Милчева, и.д. директор на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Ловеч, като упълномощен представител на Министерството на здравеопазването в Общото събрание. В Съвета на директорите влизат още Виктор Таслаков и Анелия Ангелова, която е представител на Министерството на здравеопазването. То притежава 74,25 процента от капитала на дружеството.

Д-р Милчева посочи още, че на Общото събрание на акционерите представителят на Община Ловеч, която притежава 10,74 на сто от капитала, е гласувал против новия Съвет на директорите на болницата. Останалите общини от областта, които също имат дял в дружеството, не са имали свои представители.
Новият директор на лечебното заведение Янко Кочев посочи за БТА, че болницата е в тежко състояние, има много задължения. „Тук нещата са много тежки, както и в много други болници в страната, не само финансово, но и по отношение на липсата на специалисти. Ако искаме да имаме кадри, стратегически трябва да започнем да инвестираме в тях още от студентската скамейка, за да имаме след години в болницата подготвен персонал. Ако търсим постоянно да привлечем временно и да запушим дупка, няма да стане „, заяви Кочев.

Той е икономист, но в сферата на здравеопазването е от 23 години, като е бил експерт в НЗОК, управлявал е и лечебни заведения.

Back to top button