Проведе се публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2019 година

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2019 г. се проведе на 04.06.2020 г. /четвъртък/ от 17.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. Присъстваха кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова,  председателят на ОбС Петър Цолов, заместник- кметовете Цветан Георгиев и Венцислав Христов, началникът на отдел „Икономически дейности и бюджет“ Десислава Иванова и други представители на администрацията.

Председателят на Общински съвет Ловеч бе изпратил на основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси  покана за участие в публичното обсъждане на отчета. Той е публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Общинският бюджет за 2019 г. е приет с Решение №923/31.01.2019г. на Общински съвет Ловеч. Уточненият годишен план е 51 319 239 лв., изразходваните средства – 39 999 255 лв., стана ясно от презентацията на Искра Цанкова. От отчет на разходите по бюджетни функции се вижда, че с най-голям дял е образованието. При план 17 190 508 лева са отчетени 16 361 273 лева, (95,18 %). Посочени са и всички направени ремонти на улици в града и селата. Например през 2019 година започнаха основните ремонти на улици в кв. „Дикисана – изпълнени бяха следните улици: ул. „Цар Самуил“, ул. „Иван Шишман“, ул.„Дикисанска“, ул.„Велики Преслав“, ул. „Княгиня Невинна“, част от ул. „Ал. Батенберг“, част от ул. „Янтра“. Приключи рехабилитацията на ул. „Осъмска“, ул. „Никола Петков“ и т.н.

Оправдан интерес бе проявен към дълговете на институцията. Към 31.12.2019 г. Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на  3 142 516 лева, като първата позиция е към Дексия Комуналкредит Банк АД. Това е дългосрочен кредит  /до 21.12.2027г./ за изпълнение на проект “Реконструкция и модернизация на съоръженията за уличното осветление на територията на Община Ловеч” със следните параметри: – размер на усвоения дълг – 6 743 475 лв.,  погасена главница до 31.12.2019 г.- 3 740 012 лв.,  платени лихви до 31.12.2019 г. –1 027 117 лв., остатъчен размер на дълга – 3 033 463 лв.

Дългът към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД е дългосрочен /до 25.02.2019г./ за изпълнение на инвестиционен проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община Ловеч”:- размер на усвоения дълг – 737 313 лв.,погасена главница до 31.12.2019 г. – 737 313 лв.,- платени лихви до 31.12.2019 г. – 78 901 лв.,- остатъчен размер на дълга – 0 лв.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2019 година може да се види на  https://www.lovech.bg/bg/byudzhet-1

Източник:
Община Ловеч, пресцентър

Свързани статии

Back to top button