Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч, 28.08.2020 год.

Епидемиологичен надзор
Към 15,00 часа на 28 август карантинираните лица в област Ловеч са 35 лица.
Общо диагностицираните случаи на COVID-19 са 60, активните случаи са 13, излекуваните са 45.
През седмицата са извършени 5 епидемиологични проучвания на доказани и съобщени положителни за COVID-19. Изготвени и връчени на лицата са 21 предписания: 15 предписания за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19; 3 предписания за задължителна изолация в домашни условия на положителни лица; 2 предписания за задължителна изолация в домашни условия след дехоспитализация и 1 предписание за изолация и болнично лечение на положително лице.
През седмицата е извършено пробонабиране, како следва:
– 22 броя проби от контактни на доказани положителни за COVID-19 лица по методика PCR; доказан и съобщен 1 положителен случай.
– 4 броя проби от лица (преболедували), след домашна изолация. Получени 4 отрицателни резултата.
– Прицелна група – персонал в детски заведения – общо 207 броя проби с бързи тестове. Няма доказани положителни лица сред изследваните.
– От лечебни заведсения за болнична помощ са внесени за изследвания 24 броя проби от хоспитализирани пациенти със симптоматика, оплаквания или с диагноза вирусна пневмония. Пробите са изследвани по методика PCR, доказан и съобщен 1 положителен резултат за COVID-19 при лице, хоспитализирано за лечение в ИО Ловеч.
– от персонал от здравно заведение – 1 проба-отрицателна.

Държавен здравен контрол
За периода 22.08.2020г. – 28.08.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч са извършили 28 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр.Ловеч, гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Гложене, гр. Луковит, с. Бежаново, гр. Угърчин, гр. Троян, с. Балканец. Проверени са 5 места за настаняване, 1 фитнес зала, 1 концертна зала, 1 игрална зала, 4 фризьорски и козметични салона, 16 транспортни средства за обществен превоз. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.
Във връзка с получени три сигнала за нарушения на противоепидемичните мерки в хранителни обекти в гр. Ловеч, гр. Троян и с. Гложене, общ. Тетевен, за периода са извършени общо 10 проверки на обекти за търговия с храни в тези населени места и в с. Бежаново, общ. Луковит.
В три от проверените обекти е констатирано, че при непосредствено обслужване на клиенти, персонала не носи предпазни маски за еднократна или многократна употреба, или друго средство покриващо носа и устата, при липса на преграда или минимална дистанция от 1,5 м. За констатираните нарушения на Заповед РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, са съставени три акта за установени административни нарушения.

Извършени са проверки на 11 лечебни заведения в гр. Ловеч, както следва:
– Амбулатории за първична медицинска помощ (Общопрактикуващи лекари) – 5 бр.;
– Амбулатории за специализирана медицинска помощ – 4 бр.;
– Специализирана медикодиагностична лаборатория – 1 бр.
– Център за спешна медицинска помощ гр. Ловеч – 1 бр.
При проверките се установи, че в лечебните заведения се спазват противоепидемичните мерки – персоналът и пациентите в лечебните заведения са с поставени защитни предпазни маски за еднократна или многократна употреба, покриващи носа и устата.

Източник:
Пресцентър на РЗИ Ловеч

Свързани статии

Back to top button