Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч за периода от 01.01 – 08.01.2021 г.

Епидемиологичен надзор
Регистрираната 14 дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч към 07.01.2021г. е 174,6 на 100 хиляди население, при 223,6 на 100 хил. население за предходната седмица.

В периода 01.01.-07.01.2021 година общо диагностицираните случаи са 105, срещу 109 за предходната седмица. От тях 32 са били хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ, останалите са в изолация и лечение при домашни условия.
Извършени са 105 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени общо 204 бр. предписания за задължителна домашна изолация на положителни лица и за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19.
Извършено е пробонабиране от РЗИ с 4 броя бърз тест за антитела срещу COVID-19 и 1 бърз антигенен тест- всички са с отрицателни резултати.
За периода лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ са извършили общо 295 теста – PCR, антигенни и за антитела, като 155 от пробите са с положителен резултат.

Здравен контрол
Във връзка с въведената епидемична обстановка на територията на страната и предотвратяване разпространението на COVID-19, за периода 04.01.21г. – 08.01.2021г. бяха извършени насочени проверки, на търговски обекти по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповеди №РД-01-675/25.11.2020г. и №РД-01-677/25.11.2020г. изм. и доп.със Заповед РД № 01-718/18.12.2020г на министър на здравеопазването, както следва:
На 07.01. са проверени 6 търговски обекта в гр. Ловеч от които 3 обекти за търговия с храни и 3 заведения за хранене;
В гр. Луковит е проверен 1 обект за търговия с храни.
Проверките в обектите за търговия с храни и заведенията за хранене включват: осигуряване от страна на бизнес оператора на контрол на достъпа на клиенти в обектите; поставяне на информационни табели или друга маркировка с указание за спазване на физическа дистанция от мин. 1,5 м.; носене на предпазни маски или други подходящи средства от страна на клиентите и персонала; наличие на входа на обектите на средство за дезинфекция на ръцете; извършване на учестен режим на дезинфекция; в заведенията за хранене, да не се допуска консумация на място, наличие на достатъчно биоциди, разрешени от МЗ и в срок на годност.
В хода на проверките е констатирано едно нарушение на противоепидемичните мерки в заведение за хранене в гр.Ловеч, в което е установена консумация на място и е съставен Акт за установено административно нарушение.

 

Източник:
Пресцентър РЗИ Ловеч
Back to top button