Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч-06.04.2020

Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч по отношение надзора на нов коронавирус nCoV-2019

Към 10.00 часа на 06.04.2020 година по данни на Информационната система за лицата под карантина-единна в цялата страна, за област Ловеч данните са следните:
Изтекла е 14 дневната карантина за 836 лица от началото на епидемичната ситуация и въвеждане на карантинните мерки през м.февруари;

В период на карантина и медицинско наблюдение са 443 лица-влезли в страната и въведени в системата от ГКПП чрез предписания за поставяне под карантина, контактни на доказани положителни за COVID-19 лица и лица, поставени под карантина от инспекторите на Регионална здравна инспекция.
Към същия момент медицинско наблюдение от здравните инспектори на РЗИ се осъществява на 19 лица, които не са осъществили правото си на избор на личен лекар.

През изминалата седмица и по време на дежурствата в съботния и неделен ден инспекторите от дирекция „Надзор на заразните болести“ осъществиха контакт и наблюдение на 40 лица с наложена 14 дневна карантина, без избор на ОПЛ и наблюдавани от РЗИ.

Извършени са съвместни проверки на адрес с инспектори от РУ Троян, РУ Тетевен и РУ Луковит за спазване на наложена карантина с предписания от органите на РЗИ, както следва:
• 8 адреса с 8 лица под карантина от Тетевенска община;
• 5 проверки на адрес на 5 лица в община Луковит;
• 7 проверки на адрес с 9 карантинирани лица от гр. Троян.

По жалба, получена чрез Министерство на здравеопазването е извършена насочена проверка в с. Бежаново. Към момента на проверката в работещите обекти се спазват нарежданията по Заповед № РД-01-0124/13.03.2020г. и допълнителните мерки, препоръчани с писмо №16-00-4/25.03.2020г. от Министерство на здравеопазването. Не се установи струпване на хора в проверените обекти и извън тях.

Извършен е оглед на място и е оказана методична помощ на отделенията по вътрешни болести в МБАЛ Троян и МБАЛ Тетевен относно подготовката им за хоспитализация и лечение на пациенти с COVID-19, съгласно заповед №РД-01-159/27.03.2020 година на Министъра на здравеопазването.

За периода 28.03.2020г. – 03.04.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч са извършили 42 насочени проверки на обекти във връзка със спазване на Заповед РД-01-124/13.03.2020г., изм. със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. и допълнените разпоредби и мерки от Министъра на здравеопазването. Инспекциите са извършени в следните населени места: общ. Ловеч – гр. Ловеч общ. Луковит – с. Бежаново (съвместна проверка по жалба на Д НЗБ и Д ОЗ, постъпила чрез МЗ), общ. Троян – гр. Троян, общ.Тетевен – гр. Тетевен.
Проверени са:
27 обекта за търговия с храни, от които 19 магазина за хранителни стоки, 3 обекта за търговия с плодове и зеленчуци, 1 фурна, 1 баничарница, 2 павилиона за търговия с храни, 1 магазин за алкохол и цигари; 3 обекта за хранене и развлечения – 1 ресторант, 1 бистро, 1 снек-бар; 12 обекта с обществено предназначение – 1 игрална зала, 1 фризьорски салон, 1 студио за маникюр и педикюр, 1 соларно студио, 1 хотелски комплекс, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти и 1 ж.п. гара.
В обектите се спазват разпоредените мерки от Министъра на здравеопазването, с изключение на:

Баничарница на фирма ЕТ„Мейла Мочева“ в гр.Троян, ул.“Цар Калоян“ №1. По повод подадена жалба в РЗИ е извършена проверка съвместно с РПУ Троян на обекта: установи се, че баничарницата работи и произвежда закуски. На управителя на фирмата е съставен акт за установено административно нарушение на юридическо лица за нарушение на т.I.1. от Заповед РД-01-124/13.03.2020г., изм. с Заповед №РД-01-154/26.03.2020г.

В 18 обекта за търговия с храни са дадени препоръки, във връзка с допълнителните мерки, разписани в писмо №16-00-4/25.03.2020г. от Министерство на здравеопазването за спазване на санитарно-хигиенните изисквания, а именно:
Задължително осигуряване на пропускателен режим на входа на обектите;
Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях;
Поставяне на указателни табели, даващи информация за измиването на плодове и зеленчуци преди тяхната употреба;
Осигуряване на индивидуални найлонови ръкавици и пликове;
Почистване и дезинфекция на обектите не по – малко от 3 пъти дневно;
Поставяне на указателни табели, в търговски обекти, където се очаква събиране на по-голям брой хора, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обектите на разстояние минимум 1,5 – 2,0м, вкл. и пред търговските обекти.

Екип от РЗИ, РЗОК и ОД МВР гр. Ловеч е извършил 12 бр. проверки в аптеки в гр. Троян и община Тетевен във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г. на Окръжна прокуратура гр. Ловеч.
Всички аптеки имат издадени разрешения от ИАЛ за търговия на дребно с лекарствени продукти. В поверените обекти екипът избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация.

В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти. Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайта на НСЦРЛП). Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена от лекар и се продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайта на НСЦРЛП).

В проверените аптеки има налични количества спирт, антибактериални гелове за ръце, санитарни материали за еднократна употреба, маски и ръкавици.

Източник:
РЗИ Ловеч
Back to top button