Читалище „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак ще бъде обновено

Читалище „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак ще бъде обновено чрез проект, финансиран от стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин
На 8 март 2021 г. беше даден старт на строителните дейности по проекта за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансиран по Процедура № BG06RDNP001-19.004 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“, посредством ПРСР 2014-2020 г.
Сградата на читалището е построена през 1968 г. и от доста време се нуждае от цялостен ремонт и реконструкция. Със средства, осигурени чрез общинска програма „Обществен форум“, през последните години са извършени редица подобрения по сградата – ремонт на санитарни възли, монтиране на рампа за улесняване достъпа на хора с увреждания, подмяна на сценичното осветление в салона на читалището, обновяване на репетиционната зала.
Обектът е разположен на стратегическо място, през което преминава постоянен поток от граждани и гости на общината, и неговото обновяване ще осигури възможност на читалищния екип да провежда своите мероприятия сред модерна и уютна обстановка.
Изпълнението на строително монтажните работи по настоящия проект, е на стойност 368 125, 63 лв. с ДДС, като е предвидена подмяна на старата дървена и метална дограма с PVC и алуминиева, топлинно изолиране на сградата, монтиране на мълниезащитна инсталация, подмяна на покривното покритие, полагане на нова изолация от минерална вата и подмяна на олуци и водосточни тръби. Планирано е частта от сутерена, която е наводнена и недостъпна, да бъде запълнена с баластра и да бъде отлята бетонна плоча. Изпълнител на дейностите по проекта е фирма „Сетатех“ ЕООД град София.
Последователните усилия на Община Троян за подкрепа на културните институции дават резултати и след реализирането на ремонт, реконструкция, енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на НЧ ‚Наука-1870“ в Троян през 2018 г., ще можем да подпомогнем и отдавна чаканото обновяването на читалищната сграда Читалище „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак ще бъде обновено

Back to top button