Д-р Мадлена Бояджиева поздрави НСОРБ

Д-р Мадлена Бояджиева поздрави НСОРБ по случай 24-та годишнина на Сдружението

Кметът на Община Тетевен  д-р Мадлена Бояджиева изпрати поздравителен адрес до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по случай 24-та годишнина от учредяването на Сдружението.

В текста се посочва, че през годините НСОРБ доказва своята роля като коректив на централната власт, партньор и защитник на интересите на местните власти и балансьор между тях, в търсене на равнопоставеност и прозрачност.

Отчетено е и доброто взаимодействие на Сдружението с институциите, подкрепата и представителството на общините при осъществяване на правомощията им, тяхната защита пред органите на централната власт, които са ключови фактори, оказващи положителен ефект върху работата и развитието на всяка администрация.

„Вярвам, че нашето успешно партньорство ще продължи да се развива, надграждайки постигнатото и носещо нови успехи и позитиви. Продължавайте да изпълнявате Вашата цел, а именно – силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно самоуправление“, казва в обръщението си кметът на Тетевен.

„Отправям пожелания за здраве, късмет и благополучие! Бъдете все така отговорни, ентусиазирани и ефективни в своята работа! Пожелавам Ви и съпътстващи успехи – както лични, така и професионални! Честит празник!“, заяви още д-р Бояджиева.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват 264 от общо 264 общини в страната. През 2015 г. членовете на НСОРБ стават 265, след присъединяването на новосъздадената община Сърница.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Д-р Мадлена Бояджиева поздрави НСОРБ по случай 24-та годишнина

 

УС на НСОРБ заседава в Бургас

Свързани статии

Back to top button